Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Trioen Line Bø Leren, Stine Therese Myhre Solli og Tine Søderstrøm Knutsen fikk ideen til å skrive ungdomsboken «Det du lurer på – 157 spørsmål og svar» da de i regi av Sex og samfunn reiste rundt og besøkte samtlige tiendeklassinger i Oslo.

Ungdommenes egne spørsmål
Trioen ba elevene skrive ned alt de lurte på om sex og seksualitet på en lapp.
– Lappene var anonyme slik at ungdommene stod fritt til å stille så kleine spørsmål som de bare ville, forteller Leren, Solli og Knutsen til Blikk Nett.

– Boken er et direkte resultat av alle lappene vi har samlet inn. Vi mener den er ungdomstidens viktigste bok fordi den gir svar på det ungdommene lurer på nå i dag, sier Line Leren. I likhet med Stine Solli jobber Leren som sykepleier for Sex og samfunn. Tine Knutsen er jusstudent og seksualitetsunderviser for Sex og samfunn.

Selv om alle tre jobber for landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, er dette trioens eget prosjekt.
– Boken er et selvstendig prosjekt. Vår erfaring er at det er et stort sprik i kompetanse i seksualundervisningen mange steder rundt om i landet, og at ungdommene i stor grad er prisgitt den enkelte skolen og lærerstabens ressurser. Det er mye ungdommene lurer på. Informasjonen får de første og fremst fra tre kilder som ikke nødvendigvis er så realitetsorienterte og pålitelige: Internett, venner og porno, sier Tine Knutsen.

Eksplisitte spørsmål
Gjennom besøkene på de ulike ungdomsskolene har trioen funnet ut at ungdommene fortsatt lurer på de samme tingene som før.
– Det er spørsmål som for eksempel lengden på kjønnslepper og hvordan man suger en penis. I boken har vi prøvd å svare ærlig og utfyllende på hvert bidige spørsmål, sier Stine Solli.

Etter det Blikk Nett kjenner til er «Det du lurer på – 157 spørsmål og svar» den første informative norske ungdomsboken hvor det å være skeiv får like mye plass som det å være hetero. Boka har blant annet egne kapitler om kjønnsidentitet og det å komme ut av skapet.
– Vi har vært bevisste på å trekke frem ikke-heteronormative eksempler når vi har snakket om kjønn og seksualitet. Men når det er sagt så reflekterer boken ungdommenes spørsmål. Så det er ungdommene som skal ha æren for innholdet, sier Line Leren.

– Å snakke med barn og unge om kjønn, seksualitet og identitet tror jeg kan forebygge fordommer. Derfor er det så synd at lærerstudentene ikke lærer noe om seksualitet i studiene sine, føyer Solli til.

Redskap for helsesøstre og lærere
Selv om boken primært er for ungdom mellom 12 og 20 år, tror forfatterne at både lærere, helsesøstre og foreldre kan dra nytte av den.
– For ungdommenes del får de ærlige svar på mange spørsmål som opptar jevnaldrende, og vi tar opp temaer som det ikke er blitt skrevet så mye om tidligere. Vi tar ungdommene på alvor og har ikke lagt noen føringer på hva de skulle spørre om, sier Leren.

Ifølge forfattertrioen viser undersøkelser at lærerne selv sier at de ikke har nok kunnskap til å gi ungdommene god seksualitetsundervisning. Nettopp derfor er denne boken så viktig, mener de.
– Boken kan være et redskap som kan brukes både av ungdommene selv og i undervisningsøyemed, sier Knutsen.

Nå håper Leren, Solli og Knutsen at flest mulig vil oppdage boken fremover og at den havner under så mange juletrær som mulig.
– Det er kanskje ikke en sånn bok som du får av mor eller far, mer gærne tante Klara, sier Line Leren.

f.v. Line Bø Leren, Tine Søderstrøm Knutsen og Stine Therese Myhre Solli. Foto: Sturlason.