LLH Oslo og Akershus (LLH OA) ser at mange stiller spørsmålstegn ved at det tidligere styret i Oslo Pride AS kollektivt valgte og ikke ta gjenvalg på generalforsamlingen onsdag 07.11.2012. Dette skjønner vi godt. Vi ønsker ingen «oppvask» i mediene, men ser oss nødt til å komme med tilsvar på Helle Nyhuus sine ytringer på Blikk.no (09.11.12), skriver styret i LLH Oslo og Akershus.
Det er tidligere sagt at det er uenighet i forhold til politiske prosesser og hvor disse skal forankres som er årsaken til at tidligere Oslo Pride-styre ikke tok gjenvalg. Dessverre er ikke saken så veldig mye større enn det som alt har blitt fortalt.

Det avgåtte styret i Oslo Pride AS ønsket ikke å ta gjenvalg etter at generalforsamlingen vedtok nye vedtekter og styreinstruks. De nye vedtektene måtte på plass da de gamle ikke dekket minstekravet, og under redegjør vi for behovet for instruksen.

LLH OA har i den tiden det forrige Oslo Pride-styret jobbet vært nødt til å ta stilling til hvordan vi ønsker at arbeidet med festivalen skal være, spesielt med fokus på demokratiske avgjørelser og samarbeidsklima.

Styret i OA tar ikke stilling til infrastrukturen i Pride park, eller arbeidet med de frivillige. Vi blander oss ikke inn i den daglige driften av festivalen, og gir vår hjelp der Oslo Pride AS ønsker. Men det er en forutsetning for oss at alle overordnede avgjørelser av politisk art skal godkjennes hos eier, altså LLH OA. Styret i OA er demokratisk valgt av et årsmøte, som består av våre medlemmer. Vi har fått tillit av våre medlemmer til å ivareta og utføre den politikken som organisasjonen fører.

Derfor er det uaktuelt for styret i OA å bli satt på sidelinjen når det gjelder avgjørelser som dreier inn på det politiske området. Vi har også et styre som jobber frem Pride house der det meste av festivalens politikk får spillerom. Dette må samkjøres og gi et helhetlig og godt produkt for besøkende.

Vi har siden desember i 2011 spilt inn ønsker og løsningsforslag til Oslo Pride AS som skulle ivareta vårt ansvar og bedre samarbeidet. Grunnet tidspress har Oslo Pride AS ønsket å utsette denne saken, men har i mellomtiden gjort flere vedtak som skulle forankres hos eier. Vi må også ha tilgang til informasjon om drift og fremgang av arbeidet med Skeive dager 2013 eller Europride 2014. Det er en forutsetning for oss at vi har et Oslo Pride-styre som kommuniserer med oss og ønsker dialog og samarbeid.

Politisk eierskap, samarbeid og dialog endrer ikke på det mandatet tidligere Oslo Pride-styre ble gitt og det var tungt å innse at en konsekvens av å ta grep om egen festival kunne medføre at Oslo Pride-styret ikke ville være med lenger. Vi har lagt opp til dialog for å finne løsninger i et drøyt år, men har enda ikke fått konkrete forslag til endringer på de løsninger vi ønsket. Vi kunne ikke utsette en avgjørelse lenger.

På tross av det enorme arbeidet som står foran oss er vi trygge på at vi har en sterkere organisasjon nå, som er tydeligere i sin rollefordeling både når det gjelder organiseringen av Skeive dager i helhet, inkludert Pride park og Pride house. Vi er i førersetet når det gjelder overordna politiske linjer, og har innen kort tid et solid team samlet for å bringe arbeidet med Skeive dager 2013 og EuroPride 2014 godt i havn.

Midt i alt det triste som nå har skjedd ser vi mange muligheter åpne seg for festivalen vi er så glade i, og vi gleder oss til å møte alle på Rådhusplassen til sommeren.

Vi ønsker nå å holde vårt fokus på festivalen, og ser fram til å få på plass et nytt styre i Oslo Pride AS.

Styret i LLH Oslo og Akershus

Ingen konkrete eksempler
Blikk Nett har spurt leder i LLH Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland, om hvilke vedtak Oslo Pride AS har tatt som ikke har vært forankret hos eier.

– Jeg forstår at folk lurer på dette, men det er ikke noe mer enn det vi skriver i tilsvaret. Det er ikke snakk om enkeltstående tilfeller, ei heller politisk innhold. Det er ikke der uenigheten ligger. Dette handler om at alle overordnede avgjørelser av politisk art skal godkjennes hos eier, sier Hans Heen Sikkeland til Blikk Nett.