SVs lhbt-nettverk avholdte sitt årsmøte onsdag 21. februar. På årsmøtet ble Nils-Erik Flatø valgt til ny leder av nettverket.

– Jeg er klar for å bære videre SVs stolte historie som et modig parti i saker som berører livene til lhbtiq-personer. Vi har fremdeles mye ugjort i Norge, og en regjering som er mer opptatt av å skryte av tomme formuleringer enn å levere reel politikk, sier Flatø.

Årsmøtet pekte ut kjønnsmangfold og asyl som viktige områder for nettverket i året som kommer.

Nettverket vil følge opp Skeiv Ungdoms kampanje om et tredje juridisk kjønn på Stortinget i løpet av våren.
– Selv om saken har vært oppe til votering i Stortinget tidligere, må presset holdes oppe. Av erfaring vet vi at vi har måttet kjempe i flere runder før vi har vunnet. I SV har vi også lang erfaring med å gå foran og det har vi tenkt til å fortsette å gjøre, sa Flatø til årsmøtet.

Innstrammingene på asylfeltet går særlig utover sårbare grupper.
– Alliansen mellom høyrepartiene og Arbeiderpartiet bekymrer meg, særlig fordi den rammer spesielt sårbare grupper. I den situasjonen er det viktigere enn noensinne at vi kjemper for å styrke rettighetene til asylsøkere som identifiserer som lhbtiq, sier Flatø.

– Troverdighetsvurderingen myndighetene opererer med setter liv i fare. Vi kan ikke akseptere at Norge kaster ut mennesker fordi vi mener at de ikke er «homofile nok». SV krever en full gjennomgang slik at vi kan sørge for at de som har krav på beskyttelse faktisk får det.

Nils-Erik Flatø går inn i ledervervet med styre- og arbeidserfaring fra Foreningen FRI, er utdannet jurist, er ansatt ved partikontoret til SV og jobber som standup-komiker.

Oversikt over det nyvalgte styret: SVs lhbt-nettverk