Skeivt Arkiv har hyret inn journalist Siri Lindstad for å intervjue skeive personer i alle aldre, samfunnslag og landsdeler i Norge. Målet er ta vare på vår felles skeive historie.

Skeivt Arkiv har fått fem millioner i statsbudsjettet for 2016. Noen av disse midlene skal nå brukes til å samle inn skeive historier i hele Norge. Et halvt års forprosjekt er satt i gang og Siri Lindstad er hyret inn som journalist.

Etter hvert skal flere personer ansettes i prosjektstillinger for å dokumentere Norges skeive historie.
– Det viktigste er at historiene tas vare på, og vi begynner med helt sentrale personer i det skeive miljøet. Disse vil også kunne tipse oss om andre, de som befinner seg mer i randsonen av miljøet og organisasjonslivet. Hverdagshistorier er også viktig, sier journalist Siri Lindstad til Blikk Nett.

Lindstad er kjent for boka «Å fylle L-ordet med mening. Sexkart, slips og lesbiske liv», som kom ut i 2010. Nå gleder hun seg til å få fram flere skeive historier.
– Intervjuene skal være åpne, jeg skal ikke ha noen vinkling eller bestemme noe på forhånd. Det skal bli gøy å sette på båndopptakeren og høre hva folk har på hjertet. Det var jo det jeg gjorde da jeg skrev boka, forteller Lindstad.

Først og fremst skal historiene dokumenteres, og det er opp til hver enkelt intervjuobjekt hvor synlig deres liv skal bli.
– Det viktigste i første omgang er dokumentasjon og ikke formidling. Ingen intervjuer legges ut i sin helhet på Skeivt Arkivs nettsider, men smakebiter kommer på nettsidene, understreker Lindstad.

Flere hundre historier
Professor Tone Hellesund, som var primus motor bak Skeivt Arkiv og nå er tilknyttet arkivet som leder for referansegruppen, er glad for å ha fått Siri Lindstad med på laget.
– Det er fantastisk at Stortinget og regjeringen har anerkjent at vår skeive historie er viktig å ta vare på og at Lindstad nå er i gang med prosjektet, sier Hellesund til Blikk Nett.

Drømmen er å få inn flere hundre historier i løpet av de nærmeste årene. Foreløpig har Skeivt Arkiv kun små glimt av den skeive historien i det skriftlige arkivmaterialet, og diverse enkeltintervjuer.
– Det vi håper å kunne dokumentere er mye bredere om hvilke muligheter folk har hatt til å leve sine skeive liv. Alt fra kjærlighetshistorier, vennskapsrelasjoner til engasjement i skeiv politikk og kulturliv, slik at vi kan speile litt av det enorme mangfoldet og kompleksiteten, sier Hellesund.

Tips Skeivt Arkiv
Det haster å ta vare på historier fra eldre personer og Skeivt Arkiv vil gjerne ha tips.
– Vi vil ha tips om både viktige skeive historier og hverdagshistorier, sier Hellesund og kommer med et eksempel:
– Jeg intervjuet en som var sentral i Kvinnehuset i Oslo på 80-tallet. Hun sa at ingen hadde vist noen interesse for denne historien siden 1983. Mange hadde veldig intense år, og det at de endelig får fortalt sin historie er viktig for både de og oss. Hvem ville ellers ha hørt om Flammefronten som var den lesbiske bilmekkegruppa på Kvinnehuset? spør Hellesund.

Hun håper intervjuene kan stimulere til studieprosjekter og featureartikler slik at fortellingene kommer fram.

Mange skeive historier venter nå på å bli fortalt og Siri Lindstad ser fram til å komme i gang med intervjuene. Hun mener at alle skeive mennesker har en historie.
– Det å kunne skape den tilliten, slik at folk stoler på at vi er interessert i å høre deres historie – det gleder jeg meg veldig til, avslutter Lindstad.