12 000 i paraden

Publisert

Politiet opplyser at anslagsvis 12.000 gikk i opptoget fra Grønland til festivalparken i Spikersuppa, mer enn dobbelt så mange som i fjor. - Dette tar vi som en bekreftelse på at alle, både befolkningen og politikere, støtter opp under det vi fokuserer på under årets festival - at alle har rett til en god ungdomstid, uansett om de er homo, hetero, bifil eller transperson, sier styreleder i Skeive dager/Oslo Pride AS, Helle Christin Nyhuus. Hun er veldig rørt og stolt over alle som deltok den enorme paraden som gikk gjennom Oslo sentrum i dag. Men hun trekker spesielt fram ungdomspolitikerne som bar homoflagget. - For første gang samlet samtlige politiske ungdomsorganisasjoner seg om regnbueflagget. Det vi har sett i dag, er et politisk generasjonsskifte. Når absolutt alle partiers ungdomsledere, Kristelig Folkepartis Ungdom og Fremskrittspartiets Ungdom inkludert, stiller i paraden, betyr det enorm mye for ungdom som sliter med å akseptere sin egen identitet og seksualitet, sier Helle Christin Nyhuus.