200 000 til Skeiv Verden Vest

Byrådet i Bergen legger inn tilskudd til Skeiv Verden Vest i budsjettet for 2018.

Publisert

Onsdag 27. september legger byrådet i Bergen fram forslag til budsjett for 2018 og handlings- og økonomiplan for årene 2018-2021. Men allerede nå er det kjent at Skeiv Verden Vest vil få kommunalt tilskudd.

– Vi legger fram budsjettet på førstkommende onsdag. Det er byrådets forslag til budsjett, som blir vedtatt i desember – og i og med at byrådet har flertall, så blir det ikke de store endringene, sier Erlend Horn (V), byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune.

I budsjettet for 2018 er Skeiv Verden Vest tildelt 200 000 kroner i kommunebudsjettet. Skeiv Verden Vest hadde oppstart i mars 2016 og under Regnbuedagene i Bergen i sommer ble organisasjonen tildelt prisen Årets ildsjeler, sammen med Nygård Skole.

Nå ønsker altså Bergen kommune å gi organisasjonen et løft, en intensjon som følger kommunens handlingsplan «Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021».

– Skeiv Verden er en helt nystartet organisasjon, så å kunne gi dem en starthjelp med 200 000 kroner i kommunalt tilskudd er noe jeg er glad for at vi har kunnet jobbe fram. Vi håper dette tilskuddet kan hjelpe Skeiv Verden Vest i gang med medlemstilbud og aktiviteter som vil være verdifulle for lhbti-flyktningene som bor i Bergen og omegn.

For byrådet er det viktig at Skeiv Verden Vest er en brukerorganisasjon som består av og jobber for og med målgruppen lhbti-flyktninger og asylsøkere.

– Det er utrolig viktig og ett av målene i Regnbueplanen var nettopp å finne ut hvordan vi kan støtte og hjelpe lhbti-flyktninger, samt arbeide for at de skal føle en tilhørighet til Bergen og omegn. Det gjør vi ved å bygge nettverk, slik som Skeiv Verden Vest.

Horn legger vekt på at Skeiv Verden Vest og deres arbeid også skal treffe de som ikke er åpne.

– Det er ikke alle lhbti-flyktninger og innvandrere som er åpent skeiv, men de trenger like fullt et tilbud om et nettverk og aktiviteter de kan delta i, sier Horn og forteller at det ikke ligger noen føringer fra kommunen på hva midlene skal brukes til.

– Ikke annet enn at tilskuddet skal brukes til å bygge organisasjonen, samt skape aktivitet i sitt nettverk. Bergen kommune vil bidra og hjelpe til underveis, slik vi gjør med alle andre nystartete organisasjoner og tilbud som får tilskudd fra oss. Vi har allerede god kontakt med Skeiv Verden Vest, så vi ser fram til videre samarbeid, sier Erlend Horn til Blikk Nett.

Har store ambisjoner

Hos Skeiv Verden Vest blir nyheten om tilskudd godt mottatt.

– Det er veldig gode nyheter, men jeg er ikke overrasket, sier Nader Yaseen Turkmani, leder av Skeiv Verden Vest.

– Skeiv Verden Vest har hatt og har et godt samarbeid med Bergen kommune og vi vet at de har hatt et ønske om å gi oss støtte, sier han til Blikk Nett.

200 000 kroner kommer godt med i arbeidet til organisasjonen, men det er langt i fra nok til å oppfylle ambisjonene.

– Men det er en god start. Vi vil bruke deler av tilskuddet til en ansatt som skal ta seg av koordinering av det frivillige arbeidet. Vil vil også kunne betale for leie av kontor, samt utgifter til vårt tilbud Skeiv kafé. Men ambisjonene våre er større. Ikke minst når det gjelder relasjoner mellom skeive immigranter og flyktninger og det norske lhbtqi-miljøet, sier Nader Yaseen Turkmani, som avlutter med en oppfordring.

– Skeiv Verden Vest trenger medlemmer. Vi er allerede mange i vårt nettverk, men vi tar gjerne i mot nye medlemmer. Det er viktig med støtte til arbeidet vårt.

Mer info om organisasjonen og aktiviteter her: Skeiv Verden Vest på Facebook og Skeiv Verdens nettside