Mer enn 4 000 mennesker lever med hiv i Norge i dag. På Verdens aidsdag 1. desember er det tid for å se tilbake på 30 år med hivkamp.

Tema for årets Verdens aidsdag er «Du passer på det du er stolt av. 30 år med hiv i Norge». Dagen koordineres i år av Ungdomsnettverket for hiv/aids i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

– Vi tilhører en generasjon som ikke har fått så mye informasjon om hiv og aids. Det store fokuset og de store hivkampanjene var på 80-tallet, sier Åshild Marie Vige, styremedlem i LNU og koordinator for Verdens aidsdag.

Siden 1988 har Verdens aidsdag (VAD) blitt arrangert for å skape bevissthet omkring viruset som har drept flere enn 25 millioner mennesker mellom 1981 og 2007. Det gjør hiv til en av de mest ødeleggende pandemiene i historien.

– Hiv berører oss alle og kan ramme hvem som helst. Likevel er det lite, eller ingen, informasjon i skolen. De gangene det blir nevnt er i seksualundervisningen, i den grad det finnes, sier Vige til Blikk Nett.

Mer enn 4 000 mennesker lever med hiv i Norge i dag og omkring 3.3 millioner har hiv i verden. Forskningen har kommet langt i forhold til behandling og medisinering av hiv, det finnes lover som beskytter hivpositive og forståelsen for tilstanden og hvordan hiv overføres er økende. Men til tross for dette er det mange som ikke vet hvordan man best beskytter seg selv og andre mot hiv. I tillegg opplever mange hivpostitive å bli stigmatisert og diskriminert.

Kampanjen for Verdens aidsdag i år velger å se på de positive resultatene av 30 års hivkamp.
– Kampanjen går under slagordet «stolt av», hvor vi ser på de tingene vi faktisk har fått til i årene som har gått. Vi har valgt ut seks forskjellige tema, fra medisiner og åpenhet, til kunnskap, bredt samarbeid, ungdom og vellykkede smitteverntiltak, sier Vige til Blikk Nett.

Kampanjen frontes av seks ulike personer, alle hivaktivister og kjente ansikter i hivkampen.
– Hivkampanjer har nesten uten unntak vært dystre og svartmalende. I år snur vi det negative fokuset og ser nærmere på hva vi har oppnådd. Det er et viktig ledd i bekjempelsen av hiv.

Sosiale medier
På 90-tallet var det stort engasjement i miljøet og folk gikk mann av huse for å støtte opp om Virusgruppa i Oslo. I sin mest aktive periode arrangerte Virusgruppa show en gang i uka. Først på gamle Enka i Youngsgate og senere på Homohuset på St. Olavs plass. Virusgruppa arrangerte årlig store show i forbindelse med Skeive dager og Verdens aidsdag. Et viktig formål for Virusgruppa var, i tillegg til å spre kunnskap, å samle inn penger til sosiale tiltak for hivpositive og aidssyke. Totalt samlet gruppa inn rundt 1,5 millioner kroner.

Den tiden er over, men Åshild Marie Vige oppfordrer miljøet til å engasjere seg i tråd med nåtiden.
– I dag engasjerer man seg på sosiale medier, slik som Facebook. I anledning Verdens aidsdag har vi laget seks bannere til Facebook som vi håper organisasjoner og enkeltpersoner vil laste ned fra nettsiden og bruke. På den måten kan man selv fronte det temaet man selv er mest opptatt av i kampen mot hiv, sier Åshild Marie Vige til Blikk Nett.

Mer informasjon og fullstendig program for Verdens aidsdag finner du her:  verdensaidsdag