Ærespris til Kim Fangen

Publisert

Årets ærespris går til Kim Fangen, et unikt medmenneske. I juryens begrunnelse heter det:Mange av oss har møtt han når vi er på vårt beste, men også når vi har vært helt på bunnen. Felles er at han som skuespiller og artist trekker oss opp på topp når du trenger det. Han er et unikt medmenneske som gir deg støtte, omsorg og ikke minst kunnskap til å håndtere utfordringen du kanskje står ovenfor. Hivpositives egne stemme hadde stilnet til - dette var motivasjonen bak hans engasjement. «Vi som lever med hiv har ikke noe å skamme oss over. Stigmatiseringen og selvstigmatiseringen er vår verste fiende» er et av hans tydelige budskap - og har han gitt oss som lever med hiv en tydelig og åpen stemme. Som primus motor for Pasientrådet og NyePluss, en organisasjon av, med og for personer som lever med hiv - har prisvinneren vært avgjørende for at hivpositives stemme blir hørt i møte med helsevesen og myndighetene. Gratulerer, Kim Fangen, du er årets Ærespris-vinner.

Juryen

Årets jury har bestått av følgende representanter: Skeiv Ungdom ved Christer Andre Gudmunnsdottir, Skeiv Verden ved Susanne Demou Øvregaard, fjorårets æresprisvinner Luca Dalen Espseth, og Hans Sikkeland leder av FRI Oslo og Akershus, som er eier og arrangjør av Oslo Pride. Æresprisen og Frydprisen deles ut av FRI Oslo og Akershus hvert år under Oslo Pride - og prisutdelingene skjer som del av paradeshowet i Pride Park i Spikersuppa lørdag 25. juni 2016.