– I dag er vi utenlandske agenter, sier LLH og Amnesty i solidaritet med aktivister i Russland.

For et år siden, 21. november 2012, trådte den såkalte «utenlandsk agent-loven» i kraft i Russland. En lov som pålegger ikke-kommersielle politiske organisasjoner som mottar støtte fra utlandet til å registrere seg som «utenlandske agenter». Betegnelsen er en etterlevning fra Sovjet-tiden, hvor den ble brukt til å henge ut dissidenter som kritiserte myndighetene.

– Russiske organisasjoner forteller at folk klistrer klistremerker på lokalene deres eller hjemmene deres, hvor det står at «Her er en utenlandsk agent». Dette er rett og slett en svertekampanje, og det er ingen tvil om at denne loven gjør det ekstremt vanskelig å drive organisasjonsvirksomhet i Russland, sier generalsekretær John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty.

Sammen med en rekke andre organisasjoner markerer derfor Amnesty motstand mot loven ved å kalle seg utenlandske agenter 21. november.
– Dette gjør vi i solidaritet med våre russiske kolleger og venner, som blir tvunget til å gjøre det samme, sier Egenæs.

Aksjonen er et initiativ fra Amnesty International Norge, Den norske Helsingforskomité og LLH. Aksjonen er også støttet av Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillig sektor.

Høye bøter og fengsel
Organisasjoner som nekter å registrere seg kan bli stengt av myndighetene, og ledelsen kan bli straffet med bøter og opp til to års fengsel. Omtrent 2000 organisasjoner har hittil blitt vært for inspeksjoner.
– Hele grunnlaget for menneskerettigheter er at de skal være universelle og virke på tvers av landegrenser og nasjonale interesser, sier leder i LLH Bård Nylund.

LLH mener ikke-statlige organisasjoner er nødvendig for å overholde menneskerettighetene, og fungerer som vaktbikkjer på staten.
– Når man nekter organisasjoner internasjonal støtte, nekter man samtidig demokrati. Lovens hensikt er åpenbart å stilne vaktbikkjene og å hindre kritiske røster. Det er en direkte lammelse av demokratiet, sier Nylund.

Rammer lhbt-organisasjoner ekstra hardt
Også to organisasjoner som arbeider for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, filmfestivalen Bok-o-Bok og organisasjonen Coming Out, ble tiltalt og dømt for brudd på loven. Heldigvis avviste St. Petersburg byrett anklagene og opphevet bøtene. Avvisningen ble imidlertid begrunnet med formalitetsfeil, og organisasjonene venter derfor på en ny runde med anklager og bøter i nær fremtid.
– Våre søsterorganisasjoner som jobber for homofile og transpersoners rettigheter i Russland melder fra om helt uverdige forhold, sier Bård Nylund.

Lovforslag som direkte skal forby informasjon og rettigheter til lhbt-personer innføres på løpende bånd, og flere ligger klare til behandling.
– Det er selvsagt helt umulig for organisasjoner som arbeider for lhbt-rettigheter å få støtte til dette arbeidet hos egne myndigheter. Da må de søke midler fra andre steder for å fortsette arbeidet sitt. Agentloven spenner totalt bein på all aktivitet som fremmer denne gruppas rettigheter, sier Nylund og oppfordrer lhbt-personer til å delta i solidaritetsaksjonen.

Mer info om aksjonen her:  amnesty.no/agent