Airbnb mot diskriminering

Publisert

1. november får Airbnb nye retningslinjer mot diskriminering. Etter en rekke hendelser hvor leiere har opplevd rasisme og diskriminering basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet eller sivil status, har Airbnb oppdatert retningslinjene sine. Airbnb ble opprettet i 2008 og er en online markedsplass hvor brukere kan liste, søke etter, og bestille overnattingssteder over hele verden. Nettstedet tilbyr mer enn 2 000 000 private overnattingssteder i 192 land og mer enn 33 000 byer. Fra etableringen i november 2008 til juni 2012 ble mer enn 10 millioner overnattinger booket gjennom Airbnb. Men alt er ikke fryd og gammen hos Airbnb-fellesskapet. Etter en rekke hendelser hvor leiere har opplevd rasisme og homofobi, har nå tjenesten tatt grep. I en pressemelding fra Airbnb denne uka meldes det om nye retningslinjer for utleiere som skal sørge for at alle føler seg inkludert. Retningslinjene trår i kraft 1. november. Selv om de detaljerte retningslinjene i hovedsak er fokusert på Airbnb-verter i USA forsikrer Airbnb at reglene og prinsippene for inkludering gjelder for alle Airbnb-verter, uavhengig av land. I retningslinjene står det blant annet at Airbnb-verter ikke kan:

avslå en gjest basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivil status.

pålegge andre vilkår eller betingelser basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivil status.

legge ut informasjon som antyder en preferanse for eller mot gjester basert på rase, farge, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, seksuell legning, kjønnsidentitet eller sivil status. Hvis en Airbnb-vert ikke overholder retningslinjene på disse områdene kan Airbnb suspendere verten fra tjenesten. Leder for lov og rett i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth, er fornøyd med retningslinjene.– Det er positivt at Airbnb har laget klare retningslinjer som sier at vertene ikke kan nekte å leie ut til en gjest basert på for eksempel hvilken etnisitet vedkommende har, eller hvem gjesten er glad. Lier Haugseth påpeker at den som leier ut bolig i Norge ikke kan legge vekt på etnisitet, hudfarge, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller nedsatt funksjonsevne når de leier ut bolig.– Airbnb-vertene i Norge har derfor en plikt til å leie ut til gjester uten å legge vekt på slike forhold, det er bra at Airbnb gjennom retningslinjene nå klargjør denne plikten overfor vertene sine, sier Lier Haugseth til Blikk Nett. – Dette er et viktig signal om at alle har en likeverdig mulighet til å benytte seg av Airbnb-fellesskapet når de er ute og reiser.

Viktig signaleffekt

Skeiv Verden er fornøyd med de nye retningslinjene for Airbnb-verter.– Dette er noe vertene må binde seg til, og det er kjempeflott, sier Nina Bahar i Skeiv Verden i en kommentar til Blikk Nett. At det har vært en rekke rasistiske tilfeller på tjenesten er kjent for Skeiv Verden, selv om de ikke har noen tilfeller å vise til i sitt eget nettverk.– Men det er en kjent sak at mange underkommuniserer sin egen kjønnsidentitet og etnisitet for å unngå å bli avvist. På samme tid kan man også gjøre det klart at man er skeiv, for på den måten å unngå verter med fordommer, sier Bahar. – Verter kan også skrive i profilen sin at de er lhbtqi-vennlig, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden. Skeiv Verden tror ikke de nye retningslinjene vil fjerne rasisme eller fordommer.– Men disse retningslinjene kan gjøre at det føles tryggere å faktisk rapportere rasistiske, homofobe og transfobe utleiere. Signaleffekten av at Airbnb nå tar et standpunkt mot diskriminering er utrolig viktig, avslutter Nina Bahar. For FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold støtter Skeiv Verden med hensyn til signaleffekten.– Airbnb gir tydelig beskjed om at diskriminering ikke er tillatt på det private utleiemarkedet – og det er positivt, sier FRI-leder Ingvild Endestad. At diskriminering vil føre til sanksjoner er også et viktig grep ifølge FRI.– Retningslinjene kan føre til at utleiere mister retten til å bruke Airbnb. Når det sies så tydelig, så vil forhåpentligvis flere tørre å si ifra om diskriminering, avslutter Ingvild Endestad.