Skeiv media og queerteoretikere møtes til debatt på Litteraturhuset fredag 25. november.
Oslo Queer følger opp seminaret «Queer i media» som ble arrangert for 2 år siden.

– Da undersøkte vi hva queer kan være i media og det ble et vellykket seminar. Denne gangen skal vi gå enda dypere i materien og diskutere flere problemstillinger som handler om queer teori og språk, sier Kaja Glenne Lund i Oslo Queer.

Queer teori blir av enkelte oppfattet som akademisk onani, mens andre hevder det er et positivt bidrag til hvordan man snakker om kjønn og seksualitet i media. Kveldens panel skal dele sine tanker og erfaringer.
– Vi opplevde på forrige seminar at problematikken er noe som selv folk som enten definerer seg som queer eller som forsker på queer teori har vanskelig for å snakke om på en konkret og praktisk måte, sier Glenne Lund til Blikk Nett.

– Skeiv forståelse er dessuten minst like utfordrende i tradisjonelle homomiljøer som det er i samfunnet for øvrig. Hvordan kommer da disse tankene og praksisene til uttrykk når vi snakker om dem i aviser, på blogger, når vi annonserer og produserer medie- og reklamevirkeligheter?, spør Glenne Lund.

Sosiolog og kjønnsforsker Agnes Bolsø vil innlede til debatt og delta i panelet sammen med Ida Bergstrøm fra LLH, Gry Nergård fra Forbrukerombudet og blikkjournalist Reidar Engesbak. Debatten ledes av Ellen Millar, antropolog, musiker og queer-aktivist.

Debatten avbrytes halvveis med servering av vegetarisk mat og konsert med Daniel Jerome før diskusjonen fortsetter og panelet åpner for spørsmål fra salen.

«Queer i Media – del 2», fredag 25. november, kl 18-21, Litteraturhuset, 3.etg. Gratis inngang.