Aksept i krise

Publisert

Nåværende tilskudd til Aksept – senter for alle berørt at hiv er 16, 3 millioner fra Oslo kommune. Det foreslåtte budsjettkuttet kan føre til at døgnavdelingen ved senteret må nedlegges. – Hvis vi ikke får inn andre til å delfinansiere så vil det bety at vi må legge ned døgntilbudet, sier Ina Herrestad, virksomhetsleder ved Aksept. Bakgrunnen for kuttforslaget på over 4 millioner er at Oslo kommune ikke lenger vil betale for døgnpasienter som ikke har tilhørighet i Oslo. I snitt er nærmere halvparten av beboerne på Aksept utenbys fra. – Situasjonen er slik at det er hivpositive over hele landet som trenger oss. Det er ikke urimelig at Oslo kommune ønsker at staten skal være med å delfinansiere, og kommunen har gjort en stor og god innsats gjennom mange år med å finansiere senteret, men det er veldig uheldig at dette kuttet kommer før vi har annen finansiering på plass, sier Herrestad til Blikk Nett. For Aksept er kuttet alarmerende. I tillegg vil et viktig fagmiljø forsvinne og Norge vil miste et unikt nasjonalt tilbud til sårbare og utsatte mennesker. Foreløpig har det ikke lykkes å komme til noen avtale der departementet tar sin del av regningen. Resultatet kan bli at hele døgnavdelingen må legges ned. – Vi håper å få til en dialog med både kommunen og Helse- og omsorgsdepartementet om dette. Oslo kommune ba om et møte med departementet i april, men det har ikke skjedd noe ennå, sier Herrestad til Blikk Nett. Aksepts virksomhetsleder mener det foreslåtte kuttet står i sterk kontrast til Oslo Kommunes og myndighetenes hiv-strategier. – Hiv er et økende problem i hele Norge og både kommunen og myndighetene har varslet at de vil satse mer på forebygging og ivaretakelse av hivpositive. Det finnes ikke noe annet spesialisert psykososialt tilbud for denne gruppen i landet. Oslo kommune har en kjempefin hivstrategi og jobber skikkelig med dette. Men det blir det motsatte av en hivstrategi når de nå vil kutte i et såpass etablert og faglig sterkt tilbud, sier Herrestad til Blikk Nett. Aksept startet døgnavdeling i 1999, men hvorfor kommunen velger å kutte finansieringen akkurat nå vet ikke Herrestad. – Det blir bare spekulasjoner. Men jeg synes det er et underlig valg, og et valg som vil ramme hivpositive i Oslo og landet for øvrig. Det er mange som vil komme til å miste et viktig tilbud hvis døgnavdelingen må legges ned. Det er ikke bare hivpositive som rammes hvis døgnavdelingen legges ned.– Helsepersonell fra hele landet hospiterer på Aksept, og da spiller døgnavdelingen en sentral rolle. Det er et veldig populært tilbud. De bor da på Aksept og får komme tett innpå folk og på den måten blir trygge på hiv. Dette er et tilbud som er avhengig av at vi har døgnavdelingen, avslutter Herrestad. Fagfolk fra hele landet sender nå støtte-erklæringer for å hindre at Aksept mister finansiering og tilbud.