Aksjon mot homofobi

Publisert

Oslokomiteen for lhbt-rettigheter arrangerte mandag 16. juni en aksjon mot den russiske antihomo-bevegelsen Occupy Pedophilia utenfor Stortinget. Oslokomiteen for lhbt-rettigheter er en nystartet aksjonsgruppe som har satt seg som mål å stoppe den omstridte russiske grupperingen Occupy Pedophilia som er kjent for sine ekstreme metoder i jakten på lhbt-ungdommer i Russland. Occupy Pedophilia har vokst i omfang i kjølvannet av Russlands propagandalover som rammer lhbt-personer og organisasjoner. Occupy Pedophilia hevder at de jakter på pedofile, men det er i stor grad lhbt-ungdom som blir skadelidende når gruppen lokker uante ungdommer i fellen. Ofrene ydmykes og filmes, og filmene publiseres på sosiale medier. Det var stort fokus på videoene og de grusomme overgrepene begått av Occupy Pedophilia i tiden etter at Russland vedtok propagandaloven og i forkant av OL i Sotsji. Etter OL har fokuset minsket, men Occupy Pedophilia har fortsatt jakten på skeive i Russland. Den nystartede gruppen Oslokomiteen for lhbt-rettigheter ønsker å holde temaet varmt, og har som mål å få Occupy Pedophilia utsestengt fra sosiale medier og samfunn som Facebook og den russiske varianten VK. Mandag 16. juni arrangerte Oslokomiteen en markering på Eidsvoll Plass utenfor Stortinget hvor i underkant av 50 personer deltok på og hvor Paul Joakim Sandøy, leder for Unge Høyre, Sara Tustra Andersen, leder for Skeiv Ungdom Oslo, Erle Taraldsen prosjektleder i Oslokomiteen og Ida Lindtveit fra KrFU holdt appeller.

Skoleprosjekt

Blikk Nett møtte Oslokomiteens leder, Jørgen Nyberget (18), på markeringen for å høre mer om gruppens intensjoner.– Det hele startet som et skoleprosjekt ved Oslo by Steinerskole for tre måneder siden. Vi hadde en prosjektuke om russisk politikk og kultur, og da valgte jeg og to andre å fokusere på lhbt-rettigheter, sier Nyberget til Blikk Nett. Etter at prosjektuka var over fortsatte engasjementet. Flere unge sluttet seg til prosjektet, og Oslokomiteen var en realitet. Så kan man spørre seg om det er behov for en ny gruppe all den tid LLH, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden allerede jobber for lhbt-rettigheter. Nyberget mener det er behov for flere aktivister.– LLH, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden er alle medlemsorganisasjoner, og hva jeg vil kalle «voksen»-organisasjoner. Vi satser mer på å nå ungdommer. Jørgen Nyberget er selv skeiv, men det er ingen forutsetning for å kunne engasjere seg i Oslokomiteen.– Foreløpig er vi 12 stykker i styringsgruppa og jeg er den eneste skeive. Målet vårt med denne punktdemonstrasjonen er å få norske myndigheter til å ta kontakt med Russland for å få kastet Occupy Pedophilia ut av nettsamfunn som VK, den russiske versjonen av Facebook. I forkant av punktdemonstrasjonen på Eidsvoll Plass mandag 16. juni møtte Oslokomiteen en del kritikk for å videreformidle ydmykende videoer og bilder av russisk lhbt-ungdom som har havnet i klørne på Occupy Pedophilia. Nyberget forsvarte i utgangspunktet bruken av de sterke bikdene og hevdet at det finnes verre bilder på internett.– Det var Oslokomiteens oppfatning at prosjektet ikke hadde fått stor nok oppmerksomhet uten bildebruken. Bildene vi har brukt på prosjektnettsiden viser svært grove voldshandlinger og regelrett tortur, sier Nyberget. Etter kritikk og tilbakemeldinger hvor det legges vekt på at ofrene ydmykes ytterligere ved at bildene spres har Oslokomiteen skiftet standpunkt.– Vi har diskutert tilbakemeldingene som har kommet og bestemt oss for å sensurere ansiktene til ofrene, og enkelte av bilden som blir vist på prosjektnettsiden. Jeg forstår kritikken, og tilbakemeldingene har vært til stor hjelp for oss som nystartet organisasjon, sier Jørgen Nyberget. Oslokomiteen samlet inn underskrifter mot Occupy Pedophilia under markeringen. Underskriftene vil bli overlevert Utenriksdepartementet.