Aksjon mot Nigeria

Publisert

Nigeria er i ferd med å vedta en lov som kan innebære 14-års fengsel for en hver person som går inn på en homobar, som jobber for eller er tilknyttet en lhbt-organisasjon, er i et homofilt parforhold eller gifter seg med en av samme kjønn.   Homofili er allerede forbudt i Nigeria, men om denne nye loven blir vedtatt vil straffene og håndhevelsen bli strengere. Mandag 5. desember vil aktivisten Ifeanyi Orazulike og andre aktivister fra Nigerias lhbt-miljø tale til FN om lovforslaget og de har ett enkelt budskap: Vi er ikke ulovlig. «Avgjørelsen om å kriminalisere sammekjønnsekteskap er basert på hat og et brudd på menneskerettighetene», sier Yemisi Ilesanmi, koordinator for Nigerian LGBTI i en pressemelding. «Straffen er dobbelt så høy enn den var i det opprinnelige forslaget. Nå vil de heve straffen fra tre år til 14 år for sammekjønnspar som inngår ekteskap. For deltakere, gjester og vitner i slike ekteskap er straffen foreslått økt fra fem til 10 år», heter det i pressemeldingen. Det har også skapt forferdelse blant lhbt-aktivister i Nigeria at så mange senatorer har sammenlignet homoseksualitet med pedofili i denne prosessen. Nigeria har verdens tredje høyeste populasjon av mennesker som lever med hiv og aids. Amnesty International, og flere rettighetsgrupper for homofile og lesbiske, frykter at den nye loven nå skal bremse hiv-forebyggingen i Nigeria. Organisasjonen AllOut har i sakens anledning opprettet en underskriftsaksjon. AllOut la et massivt press på russiske myndigheter i saken om antihomoloven i St. Petersburg. Nå legges samme press på Nigeria.

Delta i aksjonen her:

allout.org/en/actions/nigeria