– Alle har et ansvar

Publisert

– Det er kjempealvorlig. I alt for mange år har vi sagt at dette bekrefter trenden og at det går i feil retning. Det har vi ikke lenger tid til. Vi må i langt større grad drive oppsøkende virksomhet. Vi må ut dit hvor folk er, sier Bård Nylund, leder i LLH. Folkehelseinstituttets oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2011 viser at den urovekkende tendensen med nyoppdagede hivsmittede fra tidligere år fortsetter. Trenden bekreftes også i EMIS-rapporten som ble lagt frem i går. Hivepidemien er et betydelig folkehelseproblem og menn som har sex med menn er den gruppen som har høyest forekomst av hiv i Norge. LLH-lederen har ikke et klart svar på hva som skal til for å snu utviklingen. – Frivillige sektorer som jobber med hiv, myndighetene, helsevesenet og alle vi andre må nå sette oss ned og bidra konstruktivt. Vi må se på hva det er vi har gjort som har hatt effekt og hva vi har gjort som ikke fungerer. Vi må rett og slett stake ut en kurs fremover, sier Nylund til Blikk Nett. – Det er også viktig å ha et fokus på den «nye» virkeligheten som har oppstått i form av møtesteder på internett, som Gaysir, Gaydar og GayRomeo.

Aksept og mestring

I juni 2009 lanserte regjeringen den nasjonale hivstrategiplanen «Aksept og mestring». Strategiplanens to hovedmål var å redusere nysmitte, særlig i grupper med høy sårbarhet for hiv, og at alle hivpositive skal sikres god behandling og oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell orientering og eller praksis, bosted, etnisk bakgrunn og egen økonomi. – Strategiplanen skal gå til 2014 og Helsedirektoratet har tatt initiativ til en midtevaluering i april. Det blir interessant å se hva som kommer ut av det, men jeg mener helt klart at myndighetene har et ansvar for å gjøre en satsning i form av kroner og øre.

– Hva med ansvaret til de som praktiserer usikker sex?

– Det er snakk om syv av ti hivpositive i en undersøkelse hvor det deltok 72 hivpositive menn som har sex med menn. Men det er klart at hvis dette bekrefter en trend, og at tallene er representative, så er det kjempealvorlig. Alle har et ansvar i denne virkeligheten. LLH-lederen ser også med bekymring på at minst én tredjedel av respondentene i EMIS-undersøkelsen var usikker på sin hivstatus og at kun 56 prosent hadde testet seg for en seksuelt overførbar infeksjon det siste året. – Da gjelder det å få på plass et testetilbud som gir folk en lav terskel i forhold til å teste seg. Da må vi gjøre slik vi gjorde for en del år siden. Vi må ut der folk oppholder seg for å gjøre det enklest mulig for folk.

– Tenker du da på hurtigtester?

– Hurtigtester er ikke nødvendigvis nøkkelen i denne problemstillingen. Det handler om å oppsøke folk der de er, som for eksempel London Pub og sauna, og ha med fagpersonell. Da det ble gjort for noen år siden var det mange som ga tilbakemelding om at de hadde tenkt å teste seg, men aldri kom seg av gårde til Olafiaklinikken, Brynsenglegene eller til fastlegen sin.