Antihomolov vedtatt

Publisert

Statsdumaen vedtok i dag loven mot «fremming av ikke-tradisjonelle forhold» i andre lesing med en avholdende og en stemme mot. Under den tredje og siste lesningen ble det klart at loven nå er et faktum. 436 representanter stemte for loven.   Når antipropagandaloven nå er vedtatt vil den gjøre det straffbart å «fremme homoseksualitet overfor mindreårige». Brudd på loven vil kunne straffes med bøter på opp til 90 000 norske kroner. Liknende lover har allerede blitt vedtatt i flere russiske regioner, blant annet Ruazan, Arkangelsk, Kastroma, Novosibirsk, Magadansk, Samara, Bashkortostan, Krasnodar og St. Petersburg. Norge har protestert flere ganger overfor russiske myndigheter. Norges forrige utenriksminister, Jonas Gahr Støre, har også svart på skriftlige spørsmål fra Stortinget om anti-propagandalover i både Russland og Ukraina. Norge har også vært veldig klare i sin fordømmelse i internasjonale fora. I Russland har situasjonen vært spent i lang tid. Per i dag er store deler av den russiske befolkningen homo-negative, og når myndighetene nå får det som de vil har Russland en føderal såkalt «antipropagandalov» som vil gjøre det enda vanskeligere å være lhbt, ikke minst for barn og unge. Russlands mest kjente lhbt-aktivist, Nikolai Alexeyev ble i mai arrestert i Moskva da han demonstrerte utenfor kontorene til borgermesteren. Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, uttalte i den forbindelse at Russland må tillate lhbt-demonstrasjoner og at politimyndighetene har ansvar for å opprettholde sikkerheten til lhbt-aktivister. Med dagens avgjørelse i statsdumaen ser det ut til at russiske myndigheter har vendt det døve øret til.