– Åpen og ærlig

Publisert

22. januar arrangerer Norges Kristelige Studentforbund fagdag på Menighetsfakultetet i Oslo. – Dette er en åpen og ærlig fagdag for prester, ansatte i kirken og andre interesserte. Det er over hundre påmeldte og en tredjedel av dem er prester, sier Sara Skreppedal Moss, nestleder i Norges Kristelige Studentforbund. Norges Kristelige Studentforbund mener det er synd at mange har fordommer mot sin egen menighet. Ifølge forbundet finnes det ingen menigheter i Den norske kirke som ikke har lhbt-personer som medlemmer. Ungdom som er aktive i kristne miljøer, har like mye erfaring og like mange følelser knyttet til disse temaene som alle andre. Mange lhbt-personer vegrer seg for å oppsøke den lokale menigheten sin og bli med i fellesskapet der, på grunn av fordommer mot kirken og kirkelig ansatte. Derfor mener Norges Kristelige Studentforbund at alle gode krefter må komme sammen for å gjøre det annerledes for neste generasjon kirkemedlemmer. Og det gjør de i form av å arrangere en egen fagdag om lhbt. – Det er spesielt viktig for prester å få denne faglige inputen, all den tid det offisielt finnes to syn i homospørsmålet i kirken. Mitt inntrykk er at det er mange prester som er homopositive, men som ikke føler at de har nok kunnskap til å stå i mot de som er homonegative. Det vil vi rette opp i med denne fagdagen, sier Skreppedal Moss til Blikk Nett.

Rosa kompetanse for kirken

Gode forelesere vil sørge for at relevant teori blir utfordret av eksempler fra menighetshverdagen. Hva er god og nyttig seksualundervisning for konfirmanter? Hvordan kan en praktisk tilrettelegge for kjønnsminoriteter på leir? Hva er viktig å tenke på, hvis en ønsker at menigheten skal være et trygt fellesskap for alle søkende? Når kan arbeidsgiver lovlig spørre etter samlivsform? Er det noen sammenheng mellom transpersoner og lesbiske? Dette er spørsmål som blir satt på dagsorden 22. januar på Menighetsfakultetet i Oslo. LLH vil sørge for Rosa kompetanse for Den norske kirke når Hanne Børke Fykse foreleser for menighetsrådsleder, kateketer, ungdomsarbeidere og studenter. Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) vil også være tilstede for å holde foredrag om hva som er lov i arbeidslivet. Når kan samlivsform vektlegges ved ansettelse? Hvor mye har menigheten og kollegene krav på å vite om en ansatts privatliv? Saklig uenighet eller mobbing? Tema som inviterer til debatt og diskusjon. Håvard Øvregård, prosjektleder i Med idretten mot homohets, holder foredrag om hvordan kirken og organisasjonene kan skape trygge rom for lhbt-personer, mens Skeiv Ungdoms transpolitiske utvalg, ved Luca Dalen Espset, skal holde foredrag om hvordan det er å være trans i Norge i dag og hvordan man kan inkludere trans i ungdomsarbeidet. Fra Sverige kommer Ann-Christine Roxberg, sogneprest i Teleborg og transperson, for å dele erfaringene med å stå fram som transperson i Svenska Kyrkan.– Vi er heldige som får besøk av prest Ann-Christine Roxberg. Roxberg kom ut som trans for ikke så lenge siden. Det endte med at hen ikke lenger får holde gudstjenester i Sverige. Det er derfor ekstra hyggelig at Roxberg skal avslutte fagdagen med en gudstjeneste i Majorstua kirke kl 18, tirsdag 22. januar, avslutter Sara Skreppedal Moss.