– Åpenbar homohets

Publisert

Prosjektleder for «Med idretten mot homohets», Håvard B. Øvregård, er kritisk til at dommen mot Marcus Pedersen ikke omfatter homohets. 22. juli i år scoret Marcus Pedersen for Vålerenga mot Stabæk. Pedersen hadde opplevd mye hets fra Stabæksupporterne i løpet av kampen og «feiret» 3-1-målet med å simulere oralsex og kalle Stabæk-fansen forhomser.Oppførselen til Marcus Pedersen ble klaget inn til Norges fotballforbunds (NFF) påtalenemd, som sendte den videre til Doms- og sanksjonsutvalget. Tirsdag 21. august kom straffen fra NFF og Doms- og sanksjonsutvalget. Pedersen får en bot på 7500 kroner. Prosjektleder for «Med idretten mot homohets» Håvard B. Øvregård er kritisk til dommen.– Jeg har vært i kontakt med NFF og fått vite at Doms- og sanksjonsutvalget ikke har vurdert homohets i det hele tatt. De har bare sett den obskøne gesten. Derfor har jeg nå sendt dem videoklipp av hendelsen hvor det er helt åpenbart at han sier «jævla homser», sier Øvregård til Blikk Nett. – Her har man altså ikke vurdert saken som homohets. Det synes jeg er dårlig. Og hvis utvalget selv mener at det ikke finnes begrunnelse for å vurdere det som homohets, så er det jo bare å se på videoklippet og lese alle nyhetssakene som har vært i det siste. NFF skriver om dommen på sine nettsider:«NFFs påtalenemnd (Påtalenemnda) oversendte anmeldelse til Doms- og sanksjonsutvalget (Utvalget) vedrørende Marcus Pedersen på grunnlag av hans opptreden under Tippeligakampen mellom Stabæk og Vålerenga. Pedersen skal ha gjort en obskøn gest foran motstanderlagets supportere under kampen som ble spilt 22. juli 2012.På grunnlag av den foreliggende dokumentasjon finner Utvalget det bevist at Pedersen har forholdt seg som beskrevet i Påtalenemndas anmeldelse.Etter sanksjonsreglementet er "upassende opptreden mot dommere, trenere, publikum eller andre" et sanksjonerbart forhold.Utvalget finner det godtgjort at Pedersen har opptrådt forsettlig når det gjelder det beskrevne forhold.For så vidt gjelder alvorligheten av det straffbare forhold man her står overfor, kan Utvalget i det vesentlige tiltre de synspunkter som er fremholdt i Påtalenemndas anmeldelse. Utvalget viser i særlig grad til at Pedersen er en rollemodell for yngre spillere, og at det må kunne forventes at spillere på Tippeliganivå er seg bevisst dette ansvaret og opptrer på en profesjonell måte.Utvalget legger i formildende retning noe vekt på at anmeldte ble utsatt for provokasjoner av motstanderlagets supportere i forkant av handlingen.Etter en helhetsvurdering av foreliggende dokumentasjon/forklaringer, og basert på tidligere praksis, finner Utvalget at Påtalenemndas innstilling med bot på 7 500 kroner er en passende sanksjon.» Øvregård reagerer på dommen.– Nå sender ikke NFF noe signal om at homohets skal straffes. Det er helt uakseptabelt. Norsk idrett har et ansvar for å reagere når man hører homohets. Jeg håper Doms- og sanksjonsutvalget og NFF tar en ny runde i denne saken, sier Øvregård til Blikk Nett.