Åpne Høyre til Malta

Invitert til å delta på kongressen til European Peoples Party (EPP) på Malta.

Publisert

Høyres europeiske paraplyorganisasjon, European Peoples Party (EPP), har sin årlige kongress på Malta 28.-30. mars. EPP har nå for første gang invitert inn partiorganisasjonenes LHBTIQ-nettverk som egne observatører.

– Det er utrolig bra at EPP nå inviterer inn lhbtiq-organisasjonen som en del av kongressen. Det er et viktig signal til alle medlemspartiene, og til Europa, at EPP tar lhbtiq-spørsmål på alvor og vil ha med våre stemmer i diskusjonene rundt Europas fremtid, sier Helge Ytterøy L’orange, leder i Åpne Høyre.

Åpne Høyre-lederen reiser til kongressen sammen med lederen for Øppna Moderater (Svergie), lederen for Lesben und Schwule in der Union (LSU, Tyskland) og styremedlem i Kasary (LHBT-organisasjonen til Finlands konservative parti).

Tema for årets kongress, er «Europe secures our future» og skal blant annet drøfte hvordan våre europeiske verdier om individuell frihet, liberalt demokrati, likeverd og ikke-diskriminering skal møte fremtiden. I tillegg er naturligvis migrasjon, kampen mot terrorisme, hvordan bygge et sosialt Europa med vekst viktige tema.

– EPPs årlige kongress er en viktig møteplass. At lhbtiq-organisasjonen får være med her, og kan gi innspill direkte til beslutningstagere både i partiene, politikere på nasjonalt og europeisk nivå er viktig for tydeliggjøre mangfoldet i Europa, sier L’orange.

Han sier videre at kongressen vil være nyttig for å knytte nye kontakter, og ikke minst for å bidra til at flere av partiene i Europa etablerer en god lhbtiq-politikk.

– Høyrelandsmøtet for noen uker siden gjorde mange gode lhbtiq-vedtak. De tar jeg naturligvis med meg, samtidig som jeg vil se nærmere på hva andre partier har oppnådd - og kan oppnå.

EPP er paraplyorganisasjonen for de kristeligdemokratiske og liberalkonservative partiene i Europa, og er også sammenslutningen man representerer i Europaparlamentet. EPP dekker partier som CDU/CSU(Tyskland), CDA (Nederland, trolig koalisjonspartner med Rutte nå etter valget), Republikanerne i Frankrike (Fillon), Partido Popular (Spania), Moderatarna i Sverige, og fra Norge er Høyre fullverdig medlem. Åpne Høyre er tilsluttet både gjennom moderpartiet og gjennom European Centre Right LGBT Alliance, som nå altså er invitert med som en del av partiet på kongressen.