Åpner for kirkebryllup

Publisert

I dag la samlivsetisk utvalg fram sin innstilling for bispemøtet etter tre års arbeid. Utvalget har vært ledet av Preses Helga Haugland Byfuglien. – Det er mange dette er viktig for, sier Bård Nylund, leder av LLH. Samlivsetisk utvalg har belyst og drøftet Den norske kirkes forståelse av ekteskapet som institusjon i et teologisk, kulturelt og rettslig perspektiv. Når det gjelder likekjønnet ekteskapsinngåelse har utvalget drøftet det teologiske grunnlaget for forståelsen av homofilt samliv relatert til kirkens liturgier, og vurdert hvorvidt kirken bør gi adgang til ekteskapsinngåelse for likekjønnete par. Et flertall i utvalget mener at kirken kan medvirke ved inngåelse av likekjønnet ekteskap. Det samme gjelder spørsmålet om forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap LLH-leder Bård Nylund mener utvalgets standpunkter vil ha betydning også for de som ikke bekjenner seg til en religiøs tro.– Utvalgets anbefalinger er viktige skritt i riktig retning fordi Den norske kirke en stor og tung institusjon som fortsatt er en meningsbærer i det norske samfunnet. Den norske kirke har tradisjonelt vært homonegativ og har hatt en negativ innvirkning på folks liv, og da spesielt lhbt-personers liv. Nylund mener utvalgets anbefalinger gjenspeiler et samfunn som blir mer og mer homopositivt og liberalt.– Og det er noe LLH applauderer og som vi mener vil være med på å skape et samfunn som er bedre for alle.

Nytolkning av bibeltekster

I drøftingen av likekjønnet samliv har utvalget vurdert tekstene som omhandler homoseksuelle handlinger, særlig hos Paulus. Det er enighet om at han fordømmer slik adferd, og ser det som et uttrykk for opprør mot Guds skaperorden, slik også Den norske kirkes Lærenemnd konkluderte med i 2006. Slik utvalget forstår tekstene som omhandler homoseksuelle handlinger, forholder Paulus seg neppe til homofil kjærlighet. Utfra den vurderingen finner utvalget at han ikke tar stilling til det som kirken forholder seg til i dag, nemlig kjærlighet, der to mennesker av samme kjønn elsker hverandre og trofast vil stå ved hverandres side livet ut. – Bibelen er skrevet av mennesker og har vært revidert mange ganger. Jeg er verken bibelekspert eller teolog, men jeg er veldig glad for at det finnes mennesker som er i stand til å tolke bibelen ut i fra tiden vi lever i. Utvalgsrapporten blir drøftet på Bispemøtet denne uka. Videre saksgang mot behandling på Kirkemøtet er avhengig både av hva slags anbefaling Bispemøtet vil gi, og av Kirkerådets vurdering av saken. – Dette er skritt i riktig retning og det blir spennende å se hva som kommer ut av drøftingene på Bispemøtet. Det er ingenting som er gitt på forhånd i denne saken, sier Nylund til Blikk Nett og legger til at han forventer konflikter. – I kjølvannet av utvalgets rapport vil vi nok se tydelig mobilisering fra begge leire, både fra de som er enig i utvalgets flertall, med Preses Helga Haugland Byfuglien i front, men også fra de som støtter utvalgets mindretall. Enklete har kalt dette en svart dag for kirken, og det er tydelig at homospørsmålet fortsatt er det spørsmålet som bidrar til de hardeste frontene. Det er litt underlig å kjenne på at man er en del av en gruppe som bidrar til så sterke følelser, avslutter Bård Nylund.