Hvilken forside mener du var den beste i året som gikk?

Slik stemmer du:
send e-post til: konkurranse@blikk.no. Skriv «Beste forside 2013» i emnefeltet.

Skriv nummer og måned på din forsidefavoritt og premieønske (bøker, musikk eller herreduft).

Husk også navn, adresse og telefonnummer.
Svarfrist: Mandag 13. januar 2014.