Arrestert på Kypros

Publisert

Tre menn ble 13. oktober arrestert i et privat hjem i Nicosica. De tre er siktet for seksuelle handlinger som «strider mot naturens orden», noe som kan gi fengselsstraff i opptil fem år. En av de arresterte var tidligere finansminister Michalis Sarris fra den Hellas-kontrollerte delen av Kypros. Sarris ble løslatt 20. oktober men er fortsatt siktet i saken. Kypros representanter i Europaparlamentet, Eleni Theocharous og Ioannis Kasoulides, ba om umiddelbar løslatelse av de tre.– Arrestasjonen er ulovlig i henhold til loven om menneskerettigheter og er fullstendig unødvendig så lenge ingen har blitt skadelidende. Samtykkende sex mellom voksne mennesker er en menneskerett og disse mennene må frigis nå, sier de i en pressemelding. Aps stortingsrepresentant Håkon Haugli har også engasjert seg i saken og har stilt spørsmål til Europarådets ministerkomite og ber dem ta saken opp med Tyrkia, som kontrollerer den aktuelle delen av Kypros. – Kypros er i dag det eneste stedet i Europa der homoseksualitet fortsatt er forbudt. Nå er det riktignok Tyrkia som har kontroll over denne delen hvor arrestasjonene har skjedd, altså nordlige Kypros, sier Haugli til Blikk Nett. Kypros har vært delt siden den tyrkiske invasjonen i 1974 med en smal FN-kontrollert buffersone mellom den sørlige gresk-kypriotiske delen og den nordlige tyrkisk-kypriotiske delen av øya. Republikken Kypros sin internasjonalt anerkjente regjering har siden 1974 ikke hatt kontroll over den nordlige delen av øya, som har vært under tyrkisk-kypriotisk styre og tyrkisk militær kontroll. Den tyrkisk-kypriotiske administrasjonen erklærte den nordlige delen av øya en uavhengig stat i 1983 under navnet Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), som kun er anerkjent av Tyrkia.

Politiker arrestert

– Nå er dette en ekstra pikant sak også i og med at en tidligere finansminister, Michalis Sarris, fra den gresk-kypriotiske delen er blant de arresterte. Det har ført til at saken har fått en del oppmerksomhet internasjonalt. Men det viktige for min del er at vi tar tak i denne saken på prinsipielt grunnlag fordi Tyrkia er medlem av Europarådet, sier Haugli til Blikk Nett. – Tyrkia er veldig aktive i Europarådet og nå har de en mulighet til å vise at de mener alvor når det kommer til menneskerettigheter. Loven som brukes mot disse tre står i klar kontrast til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som Tyrkia har forpliktet seg til gjennom Europarådet, sier Haugli. Gjennom sitt mandat i Europarådet har han nå satt fokus på arrestasjonene i Nicosica.– Jeg har ikke stilt spørsmål direkte til tyrkiske myndigheter, men til ministerkomiteen i Europarådet. Jeg forventer støtte fra de andre europeiske medlemslandene og at de er med på å legge press på Tyrkia slik at de må svare for seg i denne saken. Det er på en måte bare ett svar som kan gis her, og det er at denne loven må fjernes. I tillegg så må disse tre frigis umiddelbart, sier Håkon Haugli til Blikk Nett.