Skeive flyktninger

– Alle som risikerer forfølgelse, skal få beskyttelse

Utlendingsnemda svarer på kritikken i saken om den homofile flyktningen «Yusuf».

Publisert Sist oppdatert

Den homofile flyktningen «Yusuf» fikk ikke opphold til Norge, selv om hjemlandet Egypt straffer homofili med opptil 17 år i fengsel. Asylsøknaden hans ble avvist i tre runder, til tross for at forfølgelse grunnet seksualitet skal være et gyldig grunnlag for asyl i Norge.

– UNE tar hensyn til at seksuell orientering er en privatsak og kan være vanskelig å snakke om. I andre kulturer kan det i tillegg være andre måter å snakke om dette på. Dette er noe vi er klar over og tar hensyn til når vi vurderer sakene, sier enhetsleder i UNE Terje Østraat til Blikk.

Les Yusufs historie her.

– UNEs viktigste oppgave er å sikre at ingen returneres til forfølgelse, sier Terje Østraat, enhetsleder i UNE.
– UNEs viktigste oppgave er å sikre at ingen returneres til forfølgelse, sier Terje Østraat, enhetsleder i UNE.

– Tvilen skal komme søkeren til gode

UNE uttaler seg ikke i enkeltsaken om Yusuf, men svarer Blikk på generelt grunnlag.

Pedagog og sosialantropolog Odd Erik Germundsson, som lenge har hjulpet Yusuf både i Norge og etter at han ble sendt ut igjen. Germundsson opplyser til Blikk at avslaget skyldtes manglende troverdighet. Utlendingsnemda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) trodde ikke på at Yusuf er homofil til tross for at de fikk forelagt bildebevis, ifølge Germundsson.

– Hvordan avgjør UNE troverdighet i saker der asylsøkere søker opphold med seksualitet som grunnlag?

– Vi legger i utgangspunktet til grunn at søkeren er homofil hvis det fremstår som noenlunde sannsynlig. Det behøver altså ikke være sikkert eller mest sannsynlig, tvilen skal komme søkeren til gode. Alle som risikerer forfølgelse, skal få beskyttelse, sier Østraat.

Ber ikke om bildebevis

I saken om Yusuf forteller Germundsson at han var tilstede som vitne i et nemdsmøte i UNE. Dette for å bekrefte at Yusuf er homofil. Under møtet viste Yusuf bilder av at han kysset og klemte på en annen mann. På noen av bildene hadde de to guttene bar overkropp, ifølge Germundsson.

– Blir asylsøkere bedt om å fremlegge bildebevis på sin seksualitet?

– Nei, dette er ikke noe vi ber om.

– Odd Erik Germundsson hevder UDI og UNE sender homofile ut av Norge til vold og forfølgelse. Hva mener UNE om dette?

– UNEs viktigste oppgave er å sikre at ingen returneres til forfølgelse. Er vi i tvil om asylsøkere trenger beskyttelse, gir vi beskyttelse. Det gjelder også for homofile asylsøkere.

Powered by Labrador CMS