Urix

Aktivister utenfor Botswanas høyesterett da sex mellom samtykkende voksne av samme kjønn ble avkriminaliserte i 2019. Landets regjering var, og er fortsatt, uenig.
Aktivister utenfor Botswanas høyesterett da sex mellom samtykkende voksne av samme kjønn ble avkriminaliserte i 2019. Landets regjering var, og er fortsatt, uenig.

Domstolen i Botswana vil ikke la regjeringen bestemme

Publisert

REGJERINGEN i Botswana ønsker igjen å kriminalisere sex mellom homofile - men landets ankedomstol ønsker ikke nødvendigvis å gi etter for kravet.

Som et av relativt få land på det afrikanske kontinentet, avkriminaliserte Botswanas høyesterett i 2019 sex mellom samtykkende voksne av samme kjønn. Begrunnelsen var at et forbud er i strid med grunnloven. Landets regjering var, og er fortsatt, av den oppfatning at domstolene ikke har noe de skulle ha sagt i denne type spørsmål, og at dette er regjeringens ansvar.

Ankedomstolen har vist liten vilje til å reversere beslutningen fra 2019, og har utsatt behandlingen av anken til et ikke annonsert tidspunkt. Den ønsker trolig heller ikke å reversere en beslutning som har bidratt til at det nasjonale målet om å tilby hivbehandling til så mange som mulig, er så godt som nådd.

Landet har siden homoavkriminaliseringen, tatt store skritt i retning av større respekt for menneskerettigheter og domstolen vil nødig risikere å ødelegge landets nye gode rykte. Den understreker også at lhbt-aksepten har økt med ti prosentpoeng på bare to år siden avkriminaliseringen. Regjeringen har nå fått beskjed om å avvente mens domstolene «tenker over saken». Lhbt-organisasjonene ser domstolenes «tenkning» som en måte å avlede regjeringens oppmerksomhet på, og er optimistiske til at anken ikke blir fulgt opp.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Powered by Labrador CMS