– Avskaff kastraksjon av transpersoner

Publisert

Skeive dager 2013 går i disse dager av stabelen i Oslo. Et av hovedarrangementene under festivalen er Pride Park på rådhusplassen, som onsdag ble åpnet av Utenriksminister Espen Barth Eide. I sin tale understreket ministeren at menneskerettighetene gjelder for alle, og rettet kritikk mot land i verden som ikke ivaretar menneskerettighetene for skeive. Dette er et paradoks i et land som fortsatt presser transpersoner til å kastrere seg, skriver Skeiv Ungdom-leder Line Halvorsrud i denne kronikken. Transpersoner kan kort beskrives som en en fellesbetegnelse for mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de ble tildelt ved fødsel. Mange av disse har et ønske om å endre juridisk kjønn. Både for å få juridisk anerkjennelse for sitt kjønn, men også av praktiske årsaker. Det blir svært ofte problematisk å ha et utseende og navn som tilsier mann og et pass som sier at man er kvinne. I Norge har man i tillegg kjønnede personnummer der det tredje siste sifferet tilsier om du er kvinne eller mann. Man blir med andre ord avslørt som transkjønnet hver gang man må bruke personnummeret sitt. Det sier seg selv at dette er svært belastende for mennesker i lengden. For å endre juridisk kjønn i Norge kreves det at man lar seg kastrere. Dette vil i praksis si at man må fjerne livmor og eggstokker eller testikler. Noen transkjønnede ønsker å gjøre dette. Andre føler ikke noe behov for en slik operasjon, men opplever at de ikke har noe valg. De stilles i et dilemma der de må la seg kastrer eller leve i en totalt uholdbar situasjon med feil juridisk kjønn. Når staten utøver press mot enkeltmennesker eller grupper for at de skal la seg kastrere er dette et klart menneskerettighetsbrudd. Artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) regulerer retten til respekt for privatliv og familieliv. Dette inkluderer også retten til beskyttelse mot overgrep og tvang fra statens side. Å kreve kastrasjon av transpersoner i bytte mot juridisk anerkjennelse for egen identitet uten noen form for lovhjemmel, slik vi gjør i Norge i dag, er helt klart et brudd på menneskerettighetene. I mange europeiske land, deriblant Tyskland og Sverige, har nasjonale domstoler kommet til samme konklusjon. På bakgrunn av dette har Sverige besluttet å fjerne kravet om kastraksjon ved bytte av juridisk kjønn. Da direktøren for Human Rights Watch Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Program, Boris Dittrich, besøkte Norge sist helg understreket han det norske paradokset. Vi liker å se oss selv som et foregangsland når det gjelder menneskerettigheter. Men når det gjelder grunnleggende rettigheter for transpersoner er vi langt fra best i klassen. Land som Argentina og andre sør-amerikanske land er derimot langt flinkere. I en artikkel på Blikk Nett uttalte Utenriksministeren i forbindelse med åpningen av Skeive dager følgende: Ingen får glemme det grunnleggende: Menneskerettighetene er universelle. De gjelder alle, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Hvis vi skal ta ministeren på ordet håper vi i Skeiv Ungdom at regjeringen tar grep og avskaffer praksisen med kastraksjon av transpersoner i Norge umiddelbart. Det er et brudd på menneskerettighetene vi i Norge rett og slett ikke kan være bekjent med. Line Halvorsrud, leder i Skeiv Ungdom.