Avviser KrFs adopsjonsutspill

Publisert

Politiske partier som ønsker å samarbeide med KrF må forholde seg til at partiet ønsker å gjøre om loven som lar homofile par adoptere. Det sier KrFs Øyvind Håbrekke, andre nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, til NRK. – Vi vil foreslå et moderne regelverk som sikrer ungene både en mor og en far. Det er å sette ungene i sentrum, og det er moderne tankegang, sier Håbrekke til NRK. – Alle som skulle ønske å samarbeide med KrF, må forholde seg til at KrF setter ungene i sentrum. Rettighetskampen for voksne kommer i andre rekke, fortsetter Håbrekke. Håbrekke lanserte i desember i fjor også et forslag om å stenge norske sædbanker. Da protesterte blant andre Høyre. Også utspillet til Håbrekke i dag møter motstand fra Høyre, som ikke vil samarbeide med KrF for enhver pris. – Dette er et utspill som ikke har politisk flertall. Høyre oppfatter dette som en markeringssak fra KrF sin side, sier Høyres André Oktay Dahl til Blikk Nett. Han legger til at KrF vil møte store utfordringer om de også skulle finne på å ta omkamp om felles ekteskapslov, all den tid Høyre har tre gifte homofile representanter på Stortinget. – Jeg trodde at KrF, etter at de stadig blir mindre, skulle modernisere seg. Til syvende og sist er det forsvinnende få velgere å hente på den slags politikk i Norge. Men det er mulig de har behov for å synliggjøre seg og skape en debatt, men vi i Høyre tar ikke dette verken tungt eller alvorlig, sier Oktay Dahl til Blikk Nett.