Bård Nylund leder LLH

Publisert

Landsstyret i LLH har gitt sin enstemmige tillit til at nestleder Bård Nylund fungerer som leder av LLH fra og med 1. januar 2011 i forbindelse med Karen Pinholts avgang. Landsstyret møtes i februar for å formelt vedta hvem som skal lede LLH frem mot landsmøtet i 2012. – Landsstyrets medlemmer bestemte dette på en telefonkonferanse tirsdag kveld. De har enstemmig uttrykt sin tillit overfor meg, og det er jeg veldig glad for, sier Bård Nylund. – Dersom landsstyremøtet i februar har tillit til at jeg kan fortsette som leder ut landsmøteperioden, så har vi et arbeidsprogram som jeg står 100 prosent inne for. I tillegg er det viktig for meg å i enhver sammenheng ha fokus på medlemsrekruttering. Jeg har en ambisjon om at LLH skal være en mye større organisasjon i 2012 enn det den er per i dag. Styrking av fylkeslagene er også et punkt jeg mener er veldig viktig, ikke minst i forhold til resten av arbeidsprogrammet. Dette er noe vi må gjøre sammen, sier den påtroppende lederen. – Det er det jeg vil si akkurat nå, så ser jeg frem til landsstyremøtet i februar, som vil peke ut veien videre. I prosessen fram mot landsstyremøtet vil valgkomiteen bli koblet inn, for å sørge for at sentralstyret er fulltallig fra februar og ut perioden.