Barnehageansatte på «homokurs»

Publisert

Bergen kommune inviterer alle barnehager og skoler i kommunen på homokurs i morgen. 200 deltakere har meldt seg på kurset som holdes av LLHs prosjekt «Rosa kompentanse». Det er Bergen kommune som har tatt initiativet til kompetansehevingstiltaket i skole-og barnehagesektoren. Kommunes egen handlingsplan mot homodiskriminering stiller en rekke krav til skolene og barnehagene blant annet i forhold til mobbetiltak. – Vi har både egne ansatte, innbyggere og foreldre som tilhører denne gruppen, så dette er et viktig tema som omhandler hele Bergen kommune. Denne gangen retter vi oss mot barnehageansatte og lærere. For oss er det viktig å sette mer fokus på inkludering og øke kompetansen og kunnskapen rundt lhbt i alle sektorer, sier Monica Mæland, byrådsleder for Høyre i Bergen kommune.

– Er kunnskapen om lhbt generelt for lav?

– Ja, vi ser at en rekke ungdommer sliter med dette, selvmordsraten er høy og vi kan bli flinkere på blant annet helsearbeid. De fleste områdene i livet har vi godt av å lære noe om. Da syns jeg det er viktig at vi som kommune sørger for at vi gjør det vi kan for å inkludere denne gruppen og bidra til andre får det bedre.

– All honnør til Bergen

Primært skolerer LLHs prosjekt «Rosa Kompetanse» helsepersonell, men kursholder og prosjektleder for «Rosa Kompetanse», Hanne Børke-Fykse, syns initiativet til Bergen kommune er positivt. – All honnør til Bergen kommune som tar dette temaet på alvor og har vært så flinke. I tillegg er det veldig flott at de bruker så mye tid og ressurser på å nå ut til de ansatte, sier Børke-Fykse som er enig med Bergen kommune om at mer kunnskap om seksuell identitet er viktig også innenfor skole- og barnehagesektoren. – Barnehageansatte og lærere spiller en viktig rolle i barns liv, så det viktig at de har den nødvendige kompetansen. Heteronormen er gjeldende helt fra vi blir født. Vi ønsker blant annet å gjøre de ansatte bevisst på hvilket språk de bruker og hvilke forventninger de gir barn. I tillegg trenger barnehagepersonell erfaring om hvordan de skal møte ulike familier og takle barns spørsmål om familier som er annerledes enn sin egen, sier Børke-Fykse.

– Hva håper du ansatte får ut av kurset?

– Hovedutfordringen min er å få dem til å se hva heteronormativitet er, se hva den gjør med oss og at de selv endrer praksisen. Får jeg dem til å reflektere og tenke på at de ikke må ta ting for gitt, så vil mye være gjort, sier Børke-Fykse.