Med Sienna, i Sigrid Bonde Tusviks skikkelse, lanserte Helseutvalget i 2009 Be Safe Be Sexy-testen for å gi målgruppens mulighet til å sjekke sin egen rus- og seksualkunnskap.
Livsstiltesten henvender seg til menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner. Etter å ha svart på ti spørsmål knyttet til rus, kondombruk, hiv og seksuelt overførbare infeksjoner vil Sienna fortelle deg om du befinner deg i den grønne, gule eller røde sonen. Fargekodenes betydninger er ikke vanskelig å forestille seg. Hvis du blir definert som rød kan det være klokt å ta et par runder med deg selv, ta et kurs hos Helseutvalget, eller ta en prat med fastlegen din.

– 17 567 av Siennas livsstilstester ble gjennomført i 2009 og 2010. Dette synes vi er et betydelig antall. Det mest oppsiktsvekkende er kanskje at 35,6 prosent av deltakere landet i testens røde landskap. En tredjedel av testerne går rett inn i kategorien for risikoadferd. Det tallet er for høyt, sier Rolf Angeltvedt, faglig leder i Helseutvalget.

Til sammenligning ble 52,6 prosent møtt med grønt lys, mens de resterende 11,8 prosent fikk beskjed om å bremse litt i svingen og tenke seg om.
– Det er oppløftende at så mange har såpass god skikk på seg selv, sier Angeltvedt og viser til at tallene fra Helseutvalgets livsstilstest ligger tett opp til Folkehelseinstituttets offisielle hivstatistikker.

– Når vi er ute og oppsøker folk har vi registrert at de fleste blir overrasket over resultatet, enten de havner i grønt eller rødt landskap. Mange tror nok at de vil få et annet resultat enn det de ender opp med. Vi savner et større samsvar mellom det å teste seg når du har utsatt deg for risiko. Mange med mye risikosex og mange sexpartnere tester seg aldri eller sjelden. Det er avgjørende å fange opp den gruppen i prosjektet og så et frø om å endre atferd.

Så kan man jo spørre seg om humor og stand up er det riktige verktøyet for å snu negativ rus- og usikker sex atferd .
– Nettsiden har muligens et folkelig utseende og en fjollete maskot, men selve testen er godt forankret i vitenskapelige metoder, sier Angeltvedt.

– Det er ikke alltid lett å få folk til å innrømme hvilke sex- og rusvaner de har. Dette verktøyet som vi bruker på byen, festivaler og lignende. gjør at vi får en mulighet til å snakke direkte når de mottar svaret på testen. De som blir skikkelig case rød ønsker svært gjerne å få vite hva som gjorde at man fikk sitt røde resultat. Det som har trigget responsen på denne kampanjen er nettopp humoren, og Sienna har vært gullfuglen i så måte.