Bedre vaner med humor

Publisert

Med Sienna, i Sigrid Bonde Tusviks skikkelse, lanserte Helseutvalget i 2009 Be Safe Be Sexy-testen for å gi målgruppens mulighet til å sjekke sin egen rus- og seksualkunnskap. Livsstiltesten henvender seg til menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner. Etter å ha svart på ti spørsmål knyttet til rus, kondombruk, hiv og seksuelt overførbare infeksjoner vil Sienna fortelle deg om du befinner deg i den grønne, gule eller røde sonen. Fargekodenes betydninger er ikke vanskelig å forestille seg. Hvis du blir definert som rød kan det være klokt å ta et par runder med deg selv, ta et kurs hos Helseutvalget, eller ta en prat med fastlegen din. – 17 567 av Siennas livsstilstester ble gjennomført i 2009 og 2010. Dette synes vi er et betydelig antall. Det mest oppsiktsvekkende er kanskje at 35,6 prosent av deltakere landet i testens røde landskap. En tredjedel av testerne går rett inn i kategorien for risikoadferd. Det tallet er for høyt, sier Rolf Angeltvedt, faglig leder i Helseutvalget. Til sammenligning ble 52,6 prosent møtt med grønt lys, mens de resterende 11,8 prosent fikk beskjed om å bremse litt i svingen og tenke seg om.– Det er oppløftende at så mange har såpass god skikk på seg selv, sier Angeltvedt og viser til at tallene fra Helseutvalgets livsstilstest ligger tett opp til Folkehelseinstituttets offisielle hivstatistikker. – Når vi er ute og oppsøker folk har vi registrert at de fleste blir overrasket over resultatet, enten de havner i grønt eller rødt landskap. Mange tror nok at de vil få et annet resultat enn det de ender opp med. Vi savner et større samsvar mellom det å teste seg når du har utsatt deg for risiko. Mange med mye risikosex og mange sexpartnere tester seg aldri eller sjelden. Det er avgjørende å fange opp den gruppen i prosjektet og så et frø om å endre atferd. Så kan man jo spørre seg om humor og stand up er det riktige verktøyet for å snu negativ rus- og usikker sex atferd .– Nettsiden har muligens et folkelig utseende og en fjollete maskot, men selve testen er godt forankret i vitenskapelige metoder, sier Angeltvedt. – Det er ikke alltid lett å få folk til å innrømme hvilke sex- og rusvaner de har. Dette verktøyet som vi bruker på byen, festivaler og lignende. gjør at vi får en mulighet til å snakke direkte når de mottar svaret på testen. De som blir skikkelig case rød ønsker svært gjerne å få vite hva som gjorde at man fikk sitt røde resultat. Det som har trigget responsen på denne kampanjen er nettopp humoren, og Sienna har vært gullfuglen i så måte.