Det siste halvåret har vært begivenhetsrikt for Skeivt arkiv. Arkivet avsluttet fjoråret med nyheten om fast bevilgning på statsbudsjettet, prosjektet «Skeive livsminner» er kommet godt i gang og digital tidslinje lansert.

–Vi har tatt imot omtrent 30 hyllemeter med spennende arkivmateriale, vi har formidlet i radio, i aviser, på nettsider og gjennom foredrag, vi har hatt stand under Oslo Pride, byvandring under Regnbuedagene i Bergen og vi har vært på internasjonal konferanse om skeive arkiver i London – for å nevne noe. Ikke minst har Skeivt arkiv vært nevnt som et viktig tiltak i regjeringens handlingsplan for lhbt! sier faglig leder Runar Jordåen.

Våren har vært en overgangsfase der Skeivt arkiv har lagt grunnlaget for fast drift. På grunn av bevilgningen har Skeivt arkiv i løpet av det siste halvåret kunne lyse ut to nye faste stillinger som nå er i ferd med å avgjøres.

–Vi har også ansatt to personer, Siri Lindstad og Mona Moe, i 50 prosent midlertidige stillinger som henholdsvis intervjuer og kamera- og redigeringsansvarlig på vårt intervjuprosjekt «Skeive livsminner». I løpet av våren har de utført 13 videointervjuer, opplyser Jordåen.

Til høsten skal flere nye stillinger lyses ut, både prosjektbaserte og faste. Da vil Skeivt arkiv nærme seg den bemanningen som trenges for permanent drift.

Tyvstart på Oslo Pride
Som en tyvstart på Oslo Pride arrangerte Skeivt arkiv, i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og tidsskriftet MELK Skeiv Folkefest på Internasjonalen. Her ble også den digitale tidslinjen Skeivt arkiv har laget på oppdrag fra Bufdir lansert.

Skeivt arkiv har til sammen mottatt 12 nye donasjoner så langt i 2016. LLH Bergen og Hordalands arkiv ble overført som gave fra Fylkesarkivet i Hordaland. Arkivet har også fått materiale fra Den Norske Bamseklubben, flere gaver fra nå nedlagte Finnmark Pride, samt en rekke tidsskrifter fra Fri Rogaland. Til sammen utgjør dette materialet vel 30 hyllemeter. Samlingene er nå på til sammen om lag 150 hyllemeter.

–Vi har erfart at vi ikke får utført alle våre oppgaver med den bemanningen vi har hatt så langt, og ser fram til en styrking av situasjonen fra og med september. Til høsten vil også økt bemanning bidra til større fokus på digitalisering. Særlig gjelder dette sårbart audiovisuelt materiale som sårt trenger digitaliseres ikke bare av formidlingshensyn, men også for at det sikres bevart, understreker Jordåen.

Lite utforsket
Skeivt arkiv har sendt ut foreløpig invitasjon til et todagers-seminar som vil finne sted i Bergen 3. og 4. november. Formålet er å samle norske lhbt-organisasjoner for å bevisstgjøre om bevaring av historie og arkiver og for å få innspill.

–Vi erfarer stadig at denne delen av norsk historie er lite og utilfredsstillende utforsket. Det merkes at lite har vært gjort på feltet før, verken fra forskningshold eller fra arkiver og museer. Arbeidet med dokumentasjon- og formidling av skeiv historie bidrar derfor til å gi viktig kunnskap om vårt samfunn som helhet, og det gir en stor minoritet en historie å lære om og å reflektere over, avslutter Jordåen.