– Beklagelig avgang

Publisert

«Da jeg i går morges mottok nyheten om Arve Andersens avgang som LLH-leder i Rogaland, kom det som en stor overraskelse på meg og resten av Skeiv Ungdom», skriver leder i Skeiv Ungdom, Åshild Marie Vige. «Jeg har med egne øyne sett mye av det gode arbeidet Andersen har lagt ned i lokallaget, med medlemsvekst og flere vellykkede arrangementer bak seg, og synes det er sterkt beklagelig at LLH og homobevegelsen med Andersens avgang mister en viktig ressursperson. Ikke minst synes jeg det er beklagelig at Andersen blant annet skylder på et konfliktfylt forhold til sentralledelsen i vår organisasjon. Når det er sagt synes jeg avgangen kommer på et overraskende tidspunkt. Da jeg begynte som leder i Skeiv Ungdom i slutten av mai, oppsøkte jeg Andersen for å snakke om det jeg hadde skjønt var en konflikt mellom de to lokallagene i Rogaland. Jeg inviterte også LLH-leder, Bård Nylund, med til dette møtet fordi denne saken også dreide seg om hvordan vi som mor-datter-organisasjoner forholder oss til hverandre. Det var viktig for meg å starte en dialog med Andersen tidlig, nettopp for å unngå at konflikten skulle eskalere. Etter mitt skjønn hadde vi et greit møte der vi fikk snakket ut litt om hva som ble opplevd som problematisk fra hver vår side. Jeg synes derfor det er trist at mitt neste møte med denne konflikten ble gjennom media framfor en telefon eller e-post fra Andersen. Hva gjelder Andersens uttalelser om hva Skeiv Ungdom står for, og den jobben vi gjør, blir jeg nødt til å komme med noen korreksjoner. I gårsdagens intervju i Blikk Nett uttaler han blant annet at: «Skeiv Ungdom [...] møter folk med diffuse teorier om at ingen er født med kjønn eller legning, at alt er resultat av påvirkning og valg». Dersom et medlem i vår organisasjon har formidlet dette til Andersen, så har vedkommende talt for seg selv. Skeiv Ungdom har i hele sin levetid styrt unna denne debatten, fordi vi er mye mer interessert i hvordan folk har det her og nå enn et eventuelt opphav til homoseksualitet. Det som er viktig for oss er å formidle at folk skal få lov til å definere seg selv, på egne premisser. For å sitere formålsparagrafen vår: «Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet». Dette står ikke i noe motsetningsforhold til det å definere seg som homse eller lesbe. Tvert om; vi har mange homser og lesber hos oss som ikke er komfortabel med å presentere seg selv som skeiv. I tillegg har vi de som vil slippe å definere seg, eller som definerer seg som trans, bifil, fetijist eller annet. I det hele tatt opplever vi at vi veldig ofte er enige med LLH og har mange av de samme verdiene, forskjellen dreier ofte om på hvilken måte vi presenterer ting på. Her kommer vi inn på skolepolitikken vår. I motsetning til utgangspunktet til LLH Rogaland, der de presenterer en lesbe eller homse som forteller om livet sitt foran en klasse, er vi mer opptatt av å ta utgangspunkt i en antidiskrimineringspedagogikk. For å ta et eksempel: Vi viser elever en rekke bilder av personer. Elevene skal gjette hvem de mener er hetero, i stedet for å spørre om hvem de mener er homo. Slik utfordrer vi elevene til å ikke legge heteronormativiteten til grunn. Målet med skoleopplegget vårt, RESTART, er å skape en skolehverdag som ikke bare er fri for homofobi og transfobi, men som i tillegg gir elevene frihet til å uttrykke sitt kjønn og sin seksualitet. Vi ønsker en skolehverdag som er for mangfold og mot diskriminering. Dette, tror jeg, er mye av det samme som Andersen og co jobber for, men vi har altså ulike tilnærminger til problemstillingen. I motsetning til hva Andersen sier, har vi flere ganger opplevd at elever nettopp kjenner seg igjen i hva vi ser når utgangspunktet er normer i samfunnet og mekanismer for diskriminering. Det er noe alle opplever til enhver tid, og stadig må forholde seg til. Når det gjelder å presentere en homofil person i skolen, har ikke vi opplevd å få den samme kontakten, nettopp fordi mange ikke vil kjenne seg igjen i livshistorien til vedkommende – heller ikke de som måtte være homofile. Likevel har vi full respekt for at dette er metoden LLH Rogaland ønsker å benytte seg av, slik som vi også forventer respekt for at vi ønsker å gjøre det på en annen måte. Til sist vil jeg understreke at både jeg selv og Skeiv Ungdom opplever at vi har et svært godt samarbeid med moderorganisasjonen, også om skolepolitikken. Dette gjelder både mellom sentralleddene og de aller fleste lokallag. I Oslo/Akershus har Skeiv Ungdom og LLH lokalt et samarbeid som baserer seg på RESTART-materialet, som igjen er sterkt inspirert og i stor grad basert på LLH Trøndelag-lederens arbeid innen dette feltet. Jeg er sikker på at vi skal få til et godt samarbeid i Rogaland også, og denne saken har vist oss at det er et arbeid vi må ta tak i straks.» Åshild Marie Vige, leder i Skeiv Ungdom

Les også:

Trekker seg i protest Beklager Andersens avgang Uenighet om det skeive Skeptisk til skeiv teori Takhøyde i homo-Norge