Bekymring i EU

Publisert

EUs menneskerettighetskommisjonær har publisert en rapport om lhbt-situasjonen i Europarådets 47 medlemsland. Rapporten, som ble publisert 23. juni, er et resultat av en studie som har gått over to år og inneholder en sosio-rettslig analyse av situasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transkjønnete personer i Europarådets medlemsland, og er bygget på data og informasjon fra offentlige instanser, nasjonale menneskerettighetsstrukturer og frittstående organisasjoner og eksperter. «Millioner av mennesker i Europa blir diskriminert, stigmatisert og til og med ofre for vold på grunn av deres erklærte eller antatte seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Derfor kan de ikke nyte godt av de universelle menneskerettighetene. Det er et akutt behov for at alle europeiske regjeringer tar tak i situasjonen og bruker rettslige steg og vedtar lover for å motkjempe homofobi og transfobi», sa EUs menneskerettighetskommisjonær Thomas Hammarberg da han la frem en lhbt-rapport som omhandler situasjonen i Europarådets 47 medlemsland. «Betydelige, men også ulike, fremskritt har blitt gjort det siste tiåret når det gjelder holdninger og praksis overfor lhbt-personer. Sykeliggjøring og kriminalisering av homoseksualitet er noe som tilhører fortiden. Lover som sørger for like rettigheter begynner å få merbare effekter i forhold til å takle diskriminering. Likevel, det er bekymringsfulle mangler som gjenstår å få rettet opp når det kommer til transpersoner», sier Hammarberg.