Bekymringsfulle hivtall

Publisert

Når Folkehelsa legger frem hivtallene for 2009 18. mars, meldes det om en svak nedgang i nye tilfeller av hivsmittede. 31. desember i fjor var det diagnostisert 282 nye tilfeller, mot totalt 299 året før. Menn som har sex med menn er registert med 87 nye tilfeller i fjor. Selv om tallene viser en svak nedgang mener Folkehelsa at situasjonen er bekymringsfull. Helseutvalget deler Folkehelsas bekymring.– Det er den samme utviklingen vi har sett tidligere år, så det er absolutt bekymringsfullt, sier Rolf Angeltvedt i Helseutvalget. – Det vi trenger er mer offensiv innsats, ikke bare fra Helseutvalget, men fra myndighetene. Slik det er nå, er det for passivt. Når handlingsplaner ikke støttes med økning i økonomiske tildelinger, blir det heller ingen konkrete tiltak, mener Angeltvedt. Folkehelsa anbefaler seksuelt aktive i gruppen menn som har sex med menn å teste seg minst en gang i året. De som har flere partnere bør teste seg oftere.– Helseutvalget er i konstant dialog med myndighetene, og vi har jobbet lenge for å kunne få på plass et lavterskeltilbud. Nå ser det ut til at vi kan få det til, sier Angeltvedt.

– Hva innebærer det?

– Det skal være et pilotprosjekt som gjør det å teste seg enda mer tilgjengelig. Da blir det tilbud om hurtigtesting og andre tilbud knyttet til det. Pilotprosjektet er etter samme modell som de opererer med i Danmark. Jeg har vært i Danmark og sett nærmere på tilbudet, og både Helseutvalget og norske myndigheter er positive til dette, men vi har ikke landet på noe konkret ennå.

– Er folk lei av å høre om hiv og aids?– Det blir nevnt nå og da, men Helseutvalget opplever det ikke sånn. Gjennom Be Safe Be Sexy- og Sienna-kampanjen vår møter vi mange. Folk går på nettet og laster ned informasjon, de ringer og mailer oss. Folk er bekymret, ikke bare for hiv, men også for andre seksuelt overførbare sykdommer. – Det jeg håper skjer nå, med disse ferske tallene i minne, er mer offensiv handling. Helseutvalget har diskutert med Helsedirektoratet og foreslått en felles kampanje. Det har vi ikke gjort før, og det er noe jeg ser fram til å få på plass, sier Rolf Angeltvedt.