Betent debatt i Bergen

Publisert

Regnbuedagene i Bergen har invitert Islamkritikerne Hege Storhaug og Christian Tybring-Gjedde til debatt om homofili og Islam i juni. Nå frykter Hege Storhaug for sikkerheten. Da Regnbuedagene presenterte panelet i debatten Homofili og Islam – frykt for hverandre? for en tid tilbake reagerte enkelte på at det ikke satt muslimer i panelet. Regnbuedagenes forklaring var at ingen fra det muslimske miljøet hadde svart på henvendelsene og invitasjonen til å delta. Islamsk Råd i Norge var blant annet invitert.– Men vi fikk aldri svar fra dem, sier Joakim Aadland, kommunikasjons- og informasjonsrådgiver i LLH Bergen og Hordaland. Nå har Yousef Bartho Assidiq, prosjektkoordinator for forebygging av radikalisering og ekstremisme i Minotenk, takket ja til å sitte i panelet som en motvekt til Storhaug og Tybring-Gjedde. I panelet sitter også SV-leder Audun Lysbakken, LLH-leder Bård Nylund og Martine Aurdal, journalist i Dagbladet. Paneldebatten ledes av Fredrik Solvang, journalist og programleder Dagsnytt 18. Panelet skal ta stilling til om det er mer homofobi i islamske miljøer, og mer islamofobi blant lhbt-personer enn ellers i samfunnet? Hva skjer når man setter to minoriteter opp mot hverandre? Har minoriteter et særlig ansvar for ikke å la vår kamp gå på bekostning av en annen minoritet sin kamp? Og hvilken rolle spiller media i fortellingen om at homofiles rettigheter og muslimers rettigheter ikke lar seg forene? Meningene er delte med hensyn til debattens tema og panelet. På Facebook har enkelte lhbt-aktivister oppfordret til boikott av Regnbuedagene, mens andre hevder at Regnbuedagene ikke har tatt lærdom av fjorårets rasismedebatt som kom i kjølvannet av festivalen.– Det er synd at man skal oppfordre til boikott med en gang det er et arrangement hvor man er uenig om paneldeltakerne. Det synes jeg er feil metode. Regnbuedagene går av stabelen i Bergen i begynnelsen av juni, men festivalens program har altså fått mye oppmerksomhet allerede – og da spesielt debatten om homofili og Islam. Paneldeltaker Hege Storhaug i Human Rights Service frykter bråk rundt paneldebatten i Bergen. I et intervju med Aftenposten, etter angrepet på et debattmøte i København lørdag 14. februar, sier Storhaug at hun kun deltar hvis hun får politibeskyttelse.«Jeg skal til Bergen i begynnelsen av juni, i en åpen debatt om islam og homofobi. Der er også Christian Tybring-Gjedde (Frp) invitert. Jeg har sagt til ham tidligere at ingen av oss kan gå inn der uten politibeskyttelse, slik situasjonen er nå,» sier Storhaug til Aftenposten. Det er angrepet i København som har skremt henne. Det var på ettermiddagen lørdag 14. februar at et terrorangrep fant sted i kulturhuset «Krudttønden» i København hvor filmregissør Finn Nørgaard ble skutt og drept og tre politifolk skadet. Målet var trolig kunstneren Lars Vilks. Natt til søndag ble en 37 åring drept og to politifolk skutt og skadet ved en synagoge i København sentrum. Den drepte var Dan Uzan, som sto vakt for et arrangementet. «Jeg har vært opptatt av å ikke formidle frykt gjennom alle årene jeg har vært aktiv i samfunnsdebatten. Jeg har fått spørsmål fra journalister om jeg er redd hele tiden, og alltid sagt nei. Men det er ikke situasjonen lenger. Man må være realist,» sier Hege Storhaug i intervjuet med Aftenposten. Joakim Aadland i LLH Bergen og Hordaland sier til Blikk Nett at sikkerheten skal ivaretas under Regnbuedagene, så også rundt debatten om homofili og Islam.– Vi skal selvsagt sikre sikkerheten for alle som føler seg truet på noen som helst måte under Regnbuedagene. Vi har løpende dialog med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og skal ha møter med dem for å se an situasjonen, sier Aadland. Han forteller at det er opp til PST å vurdere sikkerhetsbehovet.– Men med tanke på det som skjedde i København i helgen, og som vi har sett andre steder i Europa, er det nok mulig at PST ser behovet for å være tilstede på debatten. For Regnbuedagene er dette en ny problemstilling.– Vi har aldri måttet ta stilling til et slikt trusselbilde tidligere. Det er nytt for oss, og utrolig trist at man i et åpent og demokratisk samfunn er nødt til å ha politi tilstede for at mennesker skal kunne tørre å stå opp å snakke i en debatt – uavhengig av hvilken siden man står på. Jeg mener det er en trussel mot demokratiet og ytringsfriheten.

Mer info på Facebook: Homofili og Islam – frykt for hverandre?