Biskoper diskuterer homovielser

Publisert

Bispemøtet i Den norske kirke drøfter homovielser når de er samlet på Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell i Oslo denne uka. Den norske kirkes tolv biskoper er samlet til bispemøte i Oslo og torsdag 17. oktober skal de etter planen presentere en konklusjon i spørsmålet om samkjønnede vielser i kirken. Kirkens samlivsetiske utvalg la tidligere i år frem rapporten «Sammen - Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv», ledet av Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien, hvor utvalgets flertall mener at kirken kan medvirke ved inngåelse av likekjønnet ekteskap. Nå Bispemøtet denne uka skal drøfte det brennhete temaet, og komme med en uttalelse, blir det med utgangspunkt i utvalgets konklusjoner. På bispemøtet er det lagt opp til to timers økter hver dag fram til og med torsdag hvor temaet er homofile ekteskap.

Optimistisk

Leder i Åpen Kirkegruppe Oslo, Frode Kinserdal, er lettere optimistisk før Bispemøtets avgjørelse senere denne uka.– Men jeg er også usikker på utfallet. Det er drøftinger på begge sider, men for min egen del har jeg tro på at det blir en god prosess - så gjenstår det å se sluttresultatet, sier Kinserdal til Blikk Nett. Kinserdal er overbevist om at det vil bli homovielser i Den norske kirke. Om ikke nå, så om noen år.– Det er har jeg tro på. Hvis det ikke skjer nå, så håper jeg det blir en realitet i løpet av en 10 - 15 år. Det er avhengig av hvilket kirkemøte som blir valgt, for til syvende og sist et det opp til Kirkemøtet å ta det endelige avgjørelsen.

Norge henger etter

Sammenlignet med nabolandene Sverige og Danmark henger Norge etter, og debatten rundt vigsel for likekjønnende beskrives som særnorsk. I et intervju med Klassekampen sier Åste Dokka, stipendiat ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, at det her til lands er sterkere konservative krefter enn i våre naboland.«Lekmannsbevegelsene og misjonbevegelsene er en del av Den norske kirke - i Sverige og Danmark har de i større grad sine egne forsamlinger», sier Dokka til Klassekampen. Lederen i Åpen Kirkegruppe Oslo er enig med Dokka.– Misjonssambandet og frikirkelige miljøer er de største motstanderne i dette spørsmålet. De har dannet en koalisjon som jobber aktivt mot homovielser, blant annet med leserinnlegg og underskriftskampanjer, sier Frode Kinserdal til Blikk Nett. Kinserdal er usikker på hvorfor det er forskjell på Norge og nabolandene Sverige og Danmark i dette spørsmålet.– Det kan ha noe med at pietismen har stått sterkt i Norge. Men jeg håper virkelig at Norge omsider kan følge Sverige og Danmark, sier Frode Kinserdal.