Bistand som press

Publisert

Nylig kunngjorde britiske myndigheter at de vil kutte i bistanden til land som forfølger lhbt-personer. Flere land har foreslått sanksjoner og kutt i bistand til land som bryter menneskerettighetene, og spesielt med hensyn til lhbt-rettigheter. Nylig kunngjorde britiske myndigheter at de vil kutte i bistanden til land som Uganda og Ghana. Malawi, hvor et homofilt par i 2010 ble dømt til 14 års fengsel, har allerede fått merke Storbritannias nye linje. Landets president benådet senere paret, men Storbritannias bistand til Malawi ble likevel kuttet med 19 millioner engelske pund. Storbritannias utviklingsminister Andrew Mitchell uttalte i et intervju med Sky News nylig at myndighetene jevnlig vil evaluere mottagerlandenes menneskerettighetssituasjon. «Regjeringen har forpliktet seg i arbeidet mot vold og diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, her hjemme og i utlandet. Vi setter inn tiltak der vi mener det er behov», uttalte Mitchell, som tidligere i år også advarte Ghanas president beskjed om at landet ville miste bistand fra Storbritannia om ikke forfølgelsen av lhbt-personer opphørte.

Blandede reaksjoner

Norske myndigheter har ikke brukt kutt i bistand som reaksjonsform overfor land som forfølger lhb-personer fordi det kan gi en motsatt effekt. LLH er også skeptisk til bruken av slike sanksjoner. – Økonomiske sanksjoner blir møtt med blandete reaksjoner av afrikanske aktivister, blant annet LLHs samarbeidspartnere, sier internasjonal rådgiver i LLH, Annika Rodriguez, til Blikk Nett. – Lhbt er en del av et større bilde, og vi kan ikke bare sette fokus på én type brudd på menneskerettigheter, og spesielt ikke når det er snakk om en så stigmatisert gruppe som lhbt-personer. Da vil det bare slå tilbake mot dem. Det har vi sett eksempler på for eksempel i Malawi hvor en del land har stoppet eller stilt betingelser for bistand, egentlig på grunn av menneskerettighetsbrudd generelt, men så er det homosaken som har fått et særlig fokus. Sanksjonene har slått veldig hardt tilbake på lhbt-miljøet i Malawi.– Rettigheter for homofile har en sammenheng med den generelle menneskerettighetssituasjonen i det aktuelle landet. Skal man begynne å sette krav overfor land så må man se helhetlig på situasjonen.