Ble æresmedlem

Publisert

Organisasjonen Homopositiv markerte sitt 2-årsjubileum med miniseminar. På seminaret ble Haakon Aars utnevnt til æresmedlem. Lege, psykiater og sexolog Haakon Aars var hentet inn som foredragsholder da Homopositiv inviterte til seminar i Oslo lørdag 18. mars. Aars ga nylig ut boka «Menns seksualitet» og delte av sin omfattende kunnskap om temaet. Medicus Plesner Apotek og Nutricia var også tilstede for å snakke om hvilke tilrettelagte tilbud de kan tilby hivpositive. Og Arne Grønningsæter fra FAFO informerte om sitt nye forskningsprosjekt blant hivpositive homofile som de gjennomfører i samarbeid med Homopositiv. På helgens seminar ble Haakon Aars også utropt til æresmeldem av Homopositiv. Dette skriver Homopositiv i begrunnelsen:«Psykiateren, sexologen og samfunnsmedisineren Haakon Aars har i over tretti år jobbet med menns seksuelle helse. Haakons sterke engasjement på mange felt, går som en rød tråd gjennom hans tilstedeværelse i offentligheten. Spesielt for mennesker som lever med HIV, har dette spilt en stor og viktig rolle for bedre kunnskap, respekt og aksept i samfunnet. Gjennom hele sin lange og fantastiske karriere, har han på en intellektuell og humoristisk måte bidratt til å komme fordommer til livs. Ingenting er tabu for Haakon. Hans akademiske og dedikerte arbeid, har gjort stor forskjell for mange homofile menn som lever med HIV.Vi takker deg, Haakon, fordi du har støttet og oppmuntret oss med din varme, energi og visdom.» Seminaret ble avsluttet med en fest for deltakerne.– Det kom over seksti personer, og mange av dem var nye ansikter for oss, sier Jonas i Homopositiv til Blikk Nett. – Vi satt ny rekord på denne festen når det gjelder deltagere. Homopositiv har nå holdt på i to år og vi ser rekordoppmøtet som et tegn i tiden. Når man har vært hivpositiv i noen år så får man behov for å treffe andre i samme situasjon. Homopositivs formål har siden oppstarte for to år siden vært å støtte hivpositive homofile og biseksuelle menn til økt livskvalitet ved å tilrettelegge for reelle muligheter slik at den enkelte kan leve sitt liv i takt med egne ønsker og behov. – I vår tid handler det i stor grad om nettverk. Homopositiv deler nettverkene opp i tre kategorier. Vi har sosiale nettverk i tillegg til virtuelle nettverk og sexnettverk. Nettverk i seg selv er veldig viktig for hivpositive homser og en av de viktigste oppgavene til Homopositiv er å tilrettelegge slik at folk skal kunne bygge egne nettverk, sier Jonas og peker på internett som en viktig arena. – Både via internett og i livet ellers trekkes man mot andre hivpositive, enten man vil eller ei. Men det er klart at det er en terskel for mange, sier Jonas til Blikk Nett. – Homopositiv er ingen medlemsorganisasjon, men vi har over 150 hivpositive homser i vårt nettverk. Det er fortsatt mange som sitter på gjerdet og følger med på hva som skjer. Vi jobber også for de. Vi kan ikke tvinge noen til å være aktive. Men en dag tar de kanskje kontakt fordi de har behov for å møte andre.

– Hva har dere oppnådd siden oppstarten?

– Det viktigste Homopositiv har oppnådd i de to årene vi har eksistert er at vi har vokst fra å være en gjeng på ti personer til å bli et nettverk med over 150 personer. I det ligger det at mange tror hivpositive homser strømmer til på fester og melder seg inn i nettverk. Slik er det ikke. Mange er bekymret og usikker, og de som ikke tør er også de som trenger slike nettverk mest. Homopositiv vil være en ressurs og vil ha et ord med i laget når det gjelder hiv og aidspolitikk. Det betyr nye strukturer og utfordringer.– Homopositiv skal velge nytt styre i løpet av våren og valgkomite er oppnevnt. I valgkomiteen sitter blant andre Kim Fangen. Vi oppfordrer de der ute som ønsker å være en del av Homopositivs styre, til å ta kontakt.