Forbyr kinky porno

Publisert

Britiske pornoentusiaster som tenner på fisting og pisking må nå tilfredsstille lysten sin med utenlandsk porno. Reglene for hva slags porno som er lov å produsere i Storbritannia ble endret nylig. British Board of Film Censors (BBFC) har presentert et nytt regelverk, Audiovisual Media Services 2014, som strammer inn reglene for hva som er lov å vise i en pornofilm. Regelverket Audiovisual Media Services slår ned på seksuelle aktiviteter som:fistingpiskingpisking med spanskrøragressiv piskingpenetrering med et hvert objekt som «forbindes med vold»psykisk og verbal mishandling - selv om det skjer med samtykkewater sportskvelningå sitte på partners ansikt Hvorfor BBFC har valgt akkurat disse aktivitetene, og utelatt andre fetisjer og handlinger som for eksempel scat, vites ikke. Men britiske pornoentusiaster kan likevel se porno som viser de forbudte handlingene. Så lenge pornoen ikke er produsert i Storbritannia gis det grønt lys.Loven gjelder kun porno produsert og filmet på britisk jord, så porno fra USA, eller Norge og Sverige for den saks skyld kan inneholde fisting fra start til slutt.