Kronikk

Publisert

Ordførerkandidat (SV) i Stavanger skriver kronikk om at Norsk Luthersk Misjonssamband får statsstøtte for sine skoler og hva han mener kristen kjærlighet er.   (Kronikk)Av: Eirik Faret Sakariassen, Ordførerkandidat (SV)/Gruppeleder/Bystyrerepresentant - Stavanger SV

Størst av alt er kjærligheten

Tro, håp og kjærlighet. Tre ord som betyr mye for mange, og rommer noe de fleste av oss finner som viktigst i livet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sine skoler, som Tryggheim skoler i Rogaland, krever at lærerne deres tar avstand fra homofilt ekteskap. Det er uakseptabelt.

Tro

Mange mennesker i Norge bekjenner seg til den kristne tro. Blant dem er undertegnede. Allikevel lurer jeg noen ganger på om jeg tror på samme gud som representanter fra NLM og andre konservative kristne. Deres gud er fordømmende, forskjellsbehandler mennesker og godtar ikke alle former for kjærlighet. Min gud elsker alle mennesker, ønsker mer kjærlighet og mener alle mennesker er like mye verdt. Min gud er jammen meg mye rausere enn det enkelte vil ha det til. 

Håp

Håp finnes bare i en form, og det er ekte. Det finnes ikke falskt håp. Håp er en av de drivende krefter i oss mennesker. Håp om et bedre liv. Håp om ekte kjærlighet. Håp om rettferdighet for alle. Da blir det fullstendig håpløst at en skole som mottar offentlig økonomisk støtte tar avstand fra homofili, og fratar homofile håpet om å bli behandlet likt som alle andre. Når vi ser fremgangen USAs høyesterett har gjort er det også håp for en verden som går frem for homofiles rettigheter.

Kjærlighet

Ingen kan leve av luft og kjærlighet, men ingen kan leve uten heller. Alt for mange homofile mennesker har levd i skjul og skam. Alt for mange har endt sitt eget liv i fortvilelsen over å ikke bli akseptert, over mobbing og hatefulle ytringer og handlinger. Fra familie, fra venner, fra samfunnet. Jeg godtar ikke at institusjoner som skoler sender ut signaler som sier at homofiles kjærlighet er mindre verdt enn heterofiles kjærlighet. De konservative i NLM bør bruke regnfulle sommerdager til å studere Paulus første brev til korinterne:Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.Men størst blant dem er kjærligheten.