Regjeringen med ny satsing på både Rosa Kompetanse, Skeiv Ungdoms Restart og Blikk på landets skolebiliotek.

Da Kunnskapsdepartementet fordelte midler til skolearbeid i 2013 ble støtten til LLH og Skeiv ungdom halvert. Den gang var det også usikkert om Blikk fortsatt ville bli å finne i skolebibliotekene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mente det var feil å øremerke midler og varslet at det skulle legges inn nye kriterier for tildeling.

I 2011 etablerte LLH tiltaket Rosa kompetanse skole for å øke lærernes kompetanse om lhbt-personer og gjøre det tryggere for denne gruppen i skolen. Derfor kom det som en overraskelse for LLH at Rosa kompetanse fikk halvert støtten i tildelingen i 2013.

Blikk fikk også kutt i det samme budsjettet. Søknaden om videreføring av skolebiblioteksordningen ble avslått.
Rundt 500 bibliotek har siden 2006 fått Blikk ved hjelp av tildelte midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Skolebibliotek har tidligere vært prioritert etter Kunnskapsdepartementets anmodning.

Nå har regjeringen valgt å gjeninnføre støtten til abonnement av Blikk i skolebibliotekene. I tilskuddsbrevet fra Utdanningsdirektoratet heter det:
«I saksbehandlingen er det lagt vekt på om søknaden har nasjonale tiltak som når flest mulig elever innenfor målsettingen om styrking av elevers grunnleggende ferdigheter og/eller tiltak mot mobbing i skolen. […] På bakgrunn av søknaden og forutsetningene for tilskuddstildeling har Utdanningsdirektoratet funnet å kunne fastsette følgende totale tilsagn om tilskudd til Blikk for 2015: kr 200 000.»
– Det er gledelig at regjeringen satser på, og støtter opp om lhbt-saken i skolen, sier Helle Aasand, ansvarlig redaktør i Blikk.
– Det at vi er nå er tilbake på samme nivå som for to år siden innebærer at Blikk når ut til enda flere skoleungdommer med viktig informasjon, avslutter Aasand.

Også LLHs Rosa kompetanse og Skeiv Ungdoms Restart er tilbake på den støtten de hadde før Regjeringsskiftet.
– Når Regjeringen valgte å kutte med høvel over hele linja førte det til et tilbakeskritt i kompetanseøkningen på dette feltet. Vi startet umiddelbart å møte politikere fra ulike partier på Stortinget, og opplevde overraskelse over kuttet fra hele det politiske landskapet. Dette førte også til at et flertall i undervisningskomiteen pekte på Rosa kompetanse skole som et viktig tiltak. Det er vi veldig glade for, og regjeringen følger med dette tilskuddet opp de signalene Stortinget sendte, sier leder i LLH Bård Nylund i en pressemelding.