BLIKK PÅ VERDEN

Russisk ungdom beskrives som patriotiske og lhbt-tolerante av ny undersøkelse.
Russisk ungdom beskrives som patriotiske og lhbt-tolerante av ny undersøkelse.

Unge russere mer lhbt-tolerante

New Zealand forbyr ikke homoterapi og Qatar er på gli. Vi gir deg et lite blikk på verden.

Publisert Sist oppdatert

Unge russere mer lhbt-tolerante

IDEEN OM DET patriarkalske Russland er i ferd med å slå sprekker, ifølge psykolog Alexander Kolmanovsky, som uttaler seg om en ny omfattende undersøkelse om landets unge, utført av analysebyrået Mikhailov & Partners. I kortversjonen kan ungdom mellom 10 og 18 år, oppsummeres som patriotiske, miljøbevisste, og ellers lite interesserte i politikk, men lhbt-tolerante. Undersøkelsen er utført i kjølvannet av sommerens protester mot landets regjering, der mange unge deltok, og undersøkelsen er gjort over hele landet.

70 prosent var klar over at demonstrasjonene hadde funnet sted, men hele tre fjerdedeler sa at de ikke kunne ha tenkt seg å delta selv. Hva lhbt-spørsmål angår, svarer 13 prosent at de ville beskrive sin relasjon til skeive som tillitsfull. 68 prosent sier de opplever skeive på samme måte som alle andre mennesker, mens bare 17 prosent sier de har negative holdninger. «Ideen om det patriarkalske Russland kommer mer sannsynlig ovenfra enn nedenfra», sier Kolmanovsky om de litt uventede funnene.

Kilde: The Moscow Times

Forbyr ikke homoterapi

HOMOTERAPI ER UØNSKET i New Zealand. Men en lovgivningskomité har likevel anbefalt at det ikke innføres et forbud mot den kontroversielle terapien fordi det vil bryte med landets lover om religionsfrihet. Anbefalingen kom etter flere forslag om å forby konversjonsterapi. I landet anses terapiformen som uetisk blant konvensjonelle terapeuter, men den tilbys likevel enkelte steder for omkring 200 australske dollar (NOK 1250) per time. Komitéen som frarådet å forby praksisen, forklarte at de erkjenner at terapien er skadelig, men at det må arbeides mer med temaet før et eventuelt forbud for ikke å ramme religionsfriheten. Max Tweedie som står bak et av forbudsforslagene, er blant annet medlem av The Conversion Therapy Action Group (CTAG), og sa etter at nyheten om at terapien ikke skal forbys at: «Religionsfrihet eksisterer for at troende ikke skal forfølges, det er ikke meningen at den skal garantere troende menneskers rett til å forfølge andre».

Kilde: Newshub NZ

Qatar på gli

KLUBB-VM AVHOLDETS i Qatars hovedstad Doha fra 11. til 22. desember i år, og blir på mange måter en test på det allerede kontro- versielle fotball-VM i 2022, som avholdes i samme by. Fravær av lhbt-rettigheter i landet har vært ett av flere tema som har kastet skygge over begge arrangementene. Nå har imidlertid Europas representant i årets arran- gement, fotballklubben Liverpool, mottatt betryggelser fra Qatars myndigheter om at lhbt-fans også er velkomne til Klubb-VM. Dette etter at representanter for Qatars myndigheter har hatt møter med britiske supporter-grupper, herunder lhbt-supportergruppa Kop Outs!

Administrerende direktør for Liverpool fot- ballklubb, Peter Moore, sier at bekreftelsen fra myndighetene i vertslandet er viktige for klub- ben: «Med tanke på vår lange tradisjon for å verdsette mangfold og like rettigheter, er dette en helt avgjørende betryggelse for oss».

Ifølge Moore er ikke klubbens agenda å presse sine verdier på menneskene i Qatar, men at de er glade for å bidra til å skape bevissthet som på lang sikt kanskje kan føre til endringer i landets nådeløse behandling av homofile. Nasser al-Khater, øverste leder for arrangementet i 2020, har uttalt at mennesker av alle seksuelle legninger er velkomne.

Kilde: Al Jazeera

Andre notiser fra Blikk på verden og Blikk på EU

Blikk på verden Blikk på EU