Blikk ut av skolen

Publisert

Siden 2006 har Blikk med midler fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet blitt distribuert til 500 bibliotek i hele landet. Skolebibliotek er prioritert etter Kunnskapsdepartementets anmodning. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet går inn for å opprettholde sin del av distribusjonsstøtten, mens Kunnskapsdepartementet har kommet med signaler om at de vil kutte ut distribusjonen til skolebibliotekene. Dette til tross for at det fortsatt finnes lite informasjon om lhbt i skolene mens alle undersøkelser viser at homofile er sterkt overrepresentert blant de som er utsatt for mobbing. LLH-leder Bård Nylund reagerer sterkt på at Kunnskapsdepartementet ønsker å kutte støtten.– Vi vet at aldersgruppen mellom 13 og 18 år er den gruppen hvor vi finner de dårligste holdningene til homofile. Det er ofte i den perioden man også finner ut at man er homo - og klarer å sette ord på det overfor oss selv, sier Nylund til Blikk Nett. – Derfor er det ekstra viktig å ha tilgjengelig litteratur, enten i form av bøker eller blader, som gjør det mulig å forstå seg selv i et miljø som kan oppleves som beinhardt i forhold til homofili. Senter for adferdsforskning i Stavanger utførte i 2010 en undersøkelse blant 3 500 elever i 10. klasse. Her svarte 48 prosent av de homofile guttene at de hadde vært utsatt for mobbing, 7, 3 prosent av de heterofile guttene hadde vært utsatt for mobbing. 18 prosent av de lesbiske jentene hadde vært utsatt for mobbing mot 5,7 prosent av de heterofile. Den samme undersøkelse viser også at homofile er overrepresentert blant de som mobber andre elever. 52 prosent av de homofile guttene sa at de mobbet andre. Bård Nylund leste selv Blikk på skolebiblioteket i årene før han kom ut som homofil.– Det var avgjørende for meg å ha et friminutt en gang i måneden hvor jeg kunne lese om andre mennesker som var som meg. Blikk var den eneste inngangsporten jeg hadde inn i et miljø jeg selv ønsket å være en del av, men som jeg ikke turte å være en del av, sier Nylund til Blikk Nett.