– Boikott Sizzla-konserten!

Publisert

Stortingsrepresentant Olemic Thommessen fra Høyre tar sterk avstand fra ytringer som oppfordrer til å drepe homofile, og går derfor til det skritt å oppfordre publikum til boikott av den planlagte konserten til artisten Sizzla i Oslo 29. mars. Reggaeartisten Sizzlas er omdiskutert, mye på grunn av tekster med hatefulle ytringer mot homofile. I likhet med LLH reagerer Olemic Thommesen, Høyres talsmann for likestilling- og diskrimineringssaker på Stortinget, på konserten. Thommessen er overrasket over de få reaksjonene saken har fått, og lurer på om reaksjonene hadde vært like fraværende om dette hadde vært en artist som oppfordret til å skyte andre minoriteter som samer eller mennesker med en annen hudfarge. – Denne saken aktualiserer dessverre at likestillingen av lesbiske og homofile har en lang vei å gå i mange samfunn, og jeg går derfor til det skrittet å oppfordre folk om å boikotte en konsert hvor artisten så klart har bidratt til stigmatisering og nedverdigelse av lhbt-befolkningen, sier Thommesen til Blikk Nett. – Ytringsfrihet er en grunnleggende og viktig menneskerett, men også en rett som har sine rammer blant annet ved klart hatefulle ytringer, som rammes av straffeloven. Vi må tillate og tolerere meninger og ytringer om at homofili er synd i et åpent og demokratisk samfunn, men sangtekster som direkte oppfordrer å drepe homofile er ikke bare avskyelige, men også klart hatefulle ytringer som kan rammes av norsk straffelov. Høyre-politiker André Oktay Dahl sa i et intervju med Blikk Nett 27. mars at han savnet flere stemmer i debatten. Nå tar partikollega Thommessen et klart standpunkt.– Som politiker vil jeg holde hensynet til ytringsfriheten høyt, og vi har ikke sett muligheter til å stoppe denne konserten. Det vil eventuelt bli en politisak hvis eksempelvis LLH anmelder arrangøren. Forbud eller ikke – ytringsfriheten gir oss også muligheten til å uttrykke vår avsky overfor artist og tekst. Den offentlige debatten og publikums reaksjoner er kanskje like viktig som selve forbudet. Dette handler om å stå opp for holdninger og hva vi som publikum og enkeltmennesker er villige til å tolerere, sier Thommesen. Holdningen hans til Sizzlas budskap er klart.– Dette er ytringer vi ikke bør tolerere, den naturlige reaksjon er å boikotte denne konserten.