Bønn om en hel liturgi til en delt kirke

Publisert

Lørdag 9. april finner debatten om ekteskapsliturgi på Kirkemøtet sted. Som utgangspunkt ligger et forslag om to seperate liturgier, en for homoene og en for heteroene. Bli enige om en liturgi som samler, ikke splitter, skriver Eirik Rise, leder av Skeiv Ungdom. Mange i dag opplever de kjønnsnormative formuleringene i dagens vigselsliturgi som fremmede. Det er et sterkt fokus på reproduksjon, det forventes at ekteparet skal være fruktbare og skape hjem for barn. For et eldre par er det ikke nødvendigvis like aktuelt å være fruktbare, bli mange og fylle jorden. Alle mennesker kan ikke få barn og alle ønsker ikke barn.

Samme verdi

Fokuset på menneske som en inndeling i mann og kvinne bidrar til opplevelsen av at det ikke finnes noe rom i kirken for de av oss som mener at kjønn ikke definerer vår verdi som menneske eller de av oss som verken identifiserer seg som mann eller kvinne. Vi trenger en kirke som gir alle mennesker samme verdi og som har rom for alle de av oss som søker kirken. En egen liturgi skaper ikke kun ett a-lag og b-lag hvor b-laget skilles ut. Det skape en opplevelse hos a-laget av å være med å annerledesgjøre b-laget. Vi kan godt leve med en ny og en gammel liturgi, men kan vi leve med en som skaper utenforskap?

Trygghet og tilhørighet

Selv om man får en ny liturgi for likekjønnede, så dekker ikke dette opp for behovet for en ny liturgi som ikke legger heterofil forplantning som ramme for ekteskapet. For mange er det ikke slik virkeligheten er. Det er behov for en ny liturgi, men en liturgi som ikke deler opp mennesker ut i fra kjønn, og som ikke forteller deg hvordan din familie skal se ut. En liturgi som dette vil trolig være å foretrekke av mange og bidra til å styrke kirken som et sted mennesker som ønsker det kan oppleve trygghet og tilhørighet, uavhengig av kjønn og seksualitet. I Sverige lagde de to liturgier. Der har den nye i stor grad blitt foretrukket av par av alle kjønn. Kjære kirkemøte, når dere nå har mulighet til å skape en kirke som ikke skiller mellom kjærlighet, men som anerkjenner hvert enkelt menneske som det er. Ikke la den sjansen gå fra dere. Eirik Rise, leder av Skeiv Ungdom