Anne-Karin Kolstad.
Anne-Karin Kolstad.

Bryt tausheten

Verdens aidsdag har de siste årene hatt som motto: Bryt tausheten.

Publisert

Verdens aidsdag har de siste årene hatt som motto: Bryt tausheten. #bryttausheten er en hash tag som er like relevant i år.

– Ifølge undersøkelser er kunnskapen om hiv lav, selv innen helsevesenet. Men kunnskapen blant særlig de unge er også lav. Derfor må vi bare fortsette å snakke om hiv, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge.

I anledning Verdens aidsdag arrangerer HivNorge fagseminar på Eldorado i Oslo hvor blant annet veien videre skal diskuteres. Hvordan skal man komme til et punkt hvor det ikke registreres nye hivtelfeller? Det er ett av flere spørsmål som skal opp på agendaen under årets Verdens aidsdag.

I tillegg vil det bli presentert en ny pilotundersøkelse som ser på eldre som lever med hiv i Norge. Det er et felt det har vært forsket lite på i Norge og de nordiske landene.

Kolstad er bekymret for hvordan helsevesenet vil takle bølgen av eldre som lever med hiv.

– HivNorge vil sparke litt mot både Helsedirektoratet og myndighetene og si klart i fra at det haster. Vi har ennå ikke fått på plass en seksuell helsestrategi og det ligger ikke noen penger i statsbudsjettet for 2017 slik at man kan starte noen nye strategier, sier Kolstad til Blikk Nett.

Hiv og seksuell helse

HivNorge er opptatt av at hiv skal være en naturlig del av det å snakke om seksuell helse.

– Vi kan ikke snakke om hiv som noe isolert i den sammenhengen. Vi mener myndighetene nå må ta noen grep og sette i gang noen store kampanjer. HivNorge er en liten organisasjon, og vi jobber på spreng, men det er grenser for hva vi kan få til.

HivNorge mener åpenhet er nøkkelen til å normalisere hiv, og roser de som velger å være åpne om at de lever med hiv.

– Vi trenger flere åpne, slike som Joakim Tanum som bryter tausheten. Bryt tausheten er vårt hovedbudskap – men et annet viktig budskap, som underkommuniseres, er at vellykket behandling er lik smittefri. Det er ikke noen tvil lenger om akkurat det.

PrEP virker

HivNorge er glade for å norske myndigheter nå går inn for PrEP.

– Der har helseminister Bent Høie gjort en formidabel innsats – til tross for motstand innad i eget parti, sier Kolstad og legger til at PrEP likevel ikke må bli en sovepute.

– Folk generelt må tenke mer over sin seksuelle atferd. Vi ser jo at andre seksuelt overførbare infeksjoner stiger, avslutter Anne-Karin Kolstad.

Mer info og oversikt over program for Verdens aidsdag rundt om i landet finner du her: verdensaidsdag.no