– Dårlig formulert

Publisert

– Jeg fikk kjeft av barna mine i morges for hvordan jeg uttrykte meg, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne etter at hun i NRK-serien Ut av skapet uttalte at foreldre selv må få bestemme når barn skal eksponeres for homofili. Mandag 3. oktober viste NRK nest siste episode av serien Ut av skapet. Ungdommene får i episoden møte barne-, likestillings- og diskrimineringsminister Solveig Horne og i løpet av møtet gir de ministeren en rekke utfordringer knyttet til lhbt-personers hverdag i Norge i dag. Blant annet uttaler barne-og likestillingsminister at det må være opp til foreldre selv å avgjøre når barna deres skal lære om homofili.– Det overrasker meg at Solveig Horne fortsatt mener at det skal være opp til foreldre å bestemme om barn skal lære om homofili, sier FRI-leder Ingvild Endestad til Blikk Nett. Endestad er både overrasket og skuffet over uttalelsene til ministeren.– Til tross for at det står i regjeringens handlingsplan at barn skal ha informasjon om lhbt, kjønn og seksualitet, så sier Horne dette til ungdommene. Det står til og med i regjeringens handlingsplan at informasjon er et viktig tiltak som skal forebygge mobbing. At NRKs opptak av denne episoden av Ut av skapet ble gjort for ett år siden er ikke formildende mener Endestad.– Da hadde Solveig Horne allerede sittet i to år som minister. Uttalelsene i gårsdagens program viser at hun ikke handler i tråd med regjeringens politikk på lhbt-området.

Mer enn bare en tittel

I møte med ungdommene i Ut av skapet hevdet Horne at hun ikke var klar over utfordringene skeive i Norge møter i dag.– Det er overraskende utsagn. Spesielt med tanke på at kunnskapen på dette feltet har vært og er veldig tilgjengelig. Det er bekymringsverdig at vi har en likestillingsminister som ikke forstår at det å være «homominister» er noe mer enn bare en tittel, sier Endestad. Da Blikk intervjuet Solveig Horne før valget i 2013 hevdet hun at støtteordninger til lhbt-organisasjoner var diskriminerende, og begrunnet det med at det finnes regelverk som ivaretar lhbt-personers rettigheter på lik linje med andre grupper i samfunnet. I gårsdagens Ut av skapet-episode på NRK gjentok Horne uttalelse overfor ungdommene.– Horne sa akkurat det samme som hun sa til Blikk før hun ble minister. Da er det grunn til å spørre om hun står inne for uttalelsene hun kom med i Ut av skapet. FRI-lederen er imponert over Ut av skapet-ungdommenes engasjement og utfordringene de ga barne- og likestillingsminister Solveig Horne.– Den gjengen har vært på en reise og de er supertøffe. Men samtidig er det ikke noe nytt de løfter fram. Regjeringens lhbt-politikk skal ikke utformes etter enkeltskjebner. Kunnskapen finnes allerede hos lhbt-organisasjonene og vi må lyttes til, avslutter Ingvild Endestad.

Fortsatt en vei å gå

Selv mener barne- og likestillingsminister Solveig Horne at hun hadde et godt møte med ungdommene i Ut av skapet. Hun påpeker også at innspillingen skjedde for ett år siden.– De innspillene jeg fikk fra dem for et år siden da vi gjorde opptak til serien tok jeg med meg videre i arbeidet med handlingsplanen for lesbiske, homofile, transpersoner og interkjønnpersoner som regjeringen lanserte før sommeren, sier Horne i en kommentar til Blikk Nett. – Ungdommenes tanker og erfaringer, og de møtene vi ser i programmet, viser at samfunnet fortsatt har en vei å gå når det gjelder livsvilkår til lhbti-personer. Vi hadde en lang og god samtale og klippet viser bare et utdrag av det vi snakket om, påpeker Horne. I episoden er det også noen utsagn Horne tar avstand fra i dag.– Det som handlet om eksponering var dårlig formulert. Jeg fikk til og med kjeft av barna mine i morges for hvordan jeg uttrykte meg. Jeg er opptatt av at alle skal oppleve å bli møtt med forståelse i skole, helsevesen og på arbeidsplassen uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I juni i år lanserte regjeringen en ny handlingsplan som mottok lunken applaus. Selv mener Horne at handlingsplanen inneholder gode tiltak som retter seg mot barn og unge og om hatefulle ytringer og hatkriminalitet.– Handlingsplanen er basert på oppdatert og god kunnskap om levekårene til lhbti-personer. Organisasjonene var invitert til å komme med innspill til handlingsplanen, blant annet ble det gjennomført et innspillsmøte i november 2015, som er oppsummert i en egen rapport. Det var dialog med organisasjonene under arbeidet med handlingsplanen og departementet støtter forskning på lhbti-personers levekår, avslutter Solveig Horne.