Dårlig hiv-forebygging

Publisert

Anniken Hauglie (H) mener at hiv bør normaliseres og at mennesker som lever med hiv bør registreres med fullt navn og personnummer. Oslo Senterparti er enig i målet, men ikke i middelet. Det siste vi trenger er tiltak som vil skremme folk fra testing. Riktig medisinering gjør hiv til en kronisk sykdom mer enn en dødsdom, men holdninger i samfunnet ligger fortsatt langt etter den medinske utviklingen. En fjerdedel av Norges befolkning tror at en kan bli smittet av hiv ved å kysse en som er hivpositiv. En like stor andel enten tror, eller er ikke sikker på, om de kan bli smittet ved å drikke av samme glass som en som lever med hiv. En tredjedel mener at hivpositive mennesker ikke bør jobbe som lege eller sykepleier. Hivpositive forteller om stygge episoder i møte med helsevesen og arbeidsliv. Stigma knyttet til hiv lever i beste velgående i Norge anno 2012. Samtidig øker antallet nysmittede i Norge år for år. Vi trenger derfor fortsatt gode forebyggende tiltak. Et viktig tiltak er å få flest mulig til å teste seg, og slik legge til rette for veiledning og eventuell behandling. Mennesker som lever med hiv og som er på behandling er mindre smittsomme. Hivpositive kvinner kan få hivnegative barn. All erfaring viser at anonymitet og tillit er viktig for at mennesker, særlig de som tilhører spesielt utsatte grupper som menn som har sex med menn, sprøytebrukere og mennesker som selger seksuelle tjenester, skal våge å teste seg. Vi er helt enig i at hiv bør normaliseres, men dette må skje gjennom intenst arbeid for å øke kunnskapen om hiv, endre negative og stigmatiserende holdninger, og få flere til å teste seg. Å registrere hivpositive med fullt navn vil virke mot sin hensikt og skremme folk bort fra testing. Det kan føre til økt diskriminering av en allerede utsatt gruppe og i verste fall til flere smittede. Morten Edvardsen, Ingvill Størksen, Bjørg SandkjærOslo Senterparti