De sjekker deg

Publisert

Sjekkpunkt er et gratistilbud til menn som har sex med menn som ønsker å kjenne sin egen hivstatus.      Ifølge Helseutvalget er det å være klar over sin egen status et av de viktigste komponentene både for egen helse og for det kollektive helsebildet til sammekjønnselskende menn. I tråd med Helseutvalgets metodikk er Sjekkpunkt et likemannsbasert lavterskeltilbud. Det er ikke helsepersonell som tar testen, men frivillige fra Helseutvalget som er spesialskolert til prosjektet. Testen Sjekkpunkt utfører er lik den Olafiaklinikken lanserte tidligere i år. Testen består av et enkelt stikk i fingeren, og resultatet vil komme i løpet av et minutt, for test av hiv, og femten minutter for test av syfilis. Sykepleier Thea Indahl Mæhlum er prosjektleder for Sjekkpunkt i Helseutvalget.– Jeg hadde jobbet som sykepleier i tre år før denne stillingen som prosjektleder for Sjekkpunkt ble annonsert. Jeg så med en gang at det var drømmejobben, sier Indahl Mæhlum til Blikk Nett og forteller at hun har jobbet med Sjekkpunkt siden august i år. På lanseringen i Skippergata 23 i dag viste Indahl Mæhlum hvordan testen vil fungere, og testen tok hun på Helseutvalgets Walter Heidkampf - og advarte samtidig de frammøtte om at testen ville vise positiv for hiv. Heidkampf vil også jobbe tett med Sjekkpunkt og vil bidra med sin erfaring fra Helseutvalgets likemannsmetodikk. – Styrken i Helseutvalgets metodikk er nettopp likemannsprinsippet. Vi når ut til en gruppe menn som har sex med menn som helsevesenet ikke når ut til., sier Indahl Mæhlum til Blikk Nett.

– Er det ikke bekymringsfylt at det er frivillige som skal ivareta dette prosjektet?

– Det er viktig at dette prosjektet er helsefaglig forankret, og det er det. Oslo kommune satte som krav, før prosjektet ble satt i gang, at prosjektlederen skal være sykepleier. Og jeg merker at jeg har en stor fordel som sykepleier ved at jeg snakker det språket. Indahl Mæhlum peker også på at Sjekkpunkt har et faglig referansenettverk.– Det består av både Ullevål, Olafiaklinikken, Helsedirektoratet, Folkehelsa, legekontor som Brynsenglegene og Lille Grensen legesenter. Uten det referansenettverket hadde ikke dette gått. Vi trenger den faglige tyngden i ryggen, ikke minst fordi vi får en seriøsitet og en trygghet gjennom det. Det er et alvorlig arbeid de frivillige gir seg i kast med og vi må også ivareta de frivillige. Det første møte med Sjekkpunkt for mange vil være nettsiden sjekk-punkt.no. Helseutvalget vil raide arenaer hvor menn som har sex med menn møtes for å informere om tilbudet og invitere til å ta test i Skippergata 23. På nettsiden vil man også kunne chatte med frivillige i Helseutvalget før man kommer og tester seg. Et av de viktigste punktene i Helseutvalgets strategi når det gjelder Sjekkpunkt er at testen er anonym og gratis.– Anonymiteten er et veldig viktig aspekt, fordi hiv er en sykdom som fortsatt er omgitt av veldig mye stigma. Bare ordet 'anonymitet' vil sørge for letter tilgang til den gruppen menn vi forsøker å nå fram til. Selv om testen bare tar et minutt vil en konsultasjon på Sjekkpunkt kunne vare opptil 20 minutter, alt avhengig av hvem som tester seg.– Gjesten bestemmer selv hvor åpen vedkommende ønsker å være. Men det vi håper på er atvi opparbeider en tillit som likemenn slik at vi kommer litt under huden på disse mennene, for på den måten motivere dem til å endre risikofylt atferd - eller i beste fall bevisstgjøre dem på atferd, sier Indahl Mæhlum til Blikk Nett. – Vi tror ikke vi vil klare å gjøre mirakler på disse 20 minuttene, men ved hjelp av teknikkene Helseutvalget har utviklet og brukt nå gjennom mange år så håper jeg vi klarer å skape en form for refleksjon. Helsebyråd Anniken Hauglie og Helseutvalgets Rolf Angeltvedt.

Bevisstgjør fastleger

Helsebyråd i Oslo kommune, Anniken Hauglie (H) var tilstede på lanseringen av Sjekkpunkt. Prosjektet er finansiert av Oslo kommune i samarbeid med Helsedepartementet. I anledning Verdens aidsdag 1. desember sender helsebyråden ut boka «Hiv for helsepersonell. En innføring» av Åse Haugstvedt til alle fastleger i Oslo og til alle bydelene.– Det er et ledd i å få økt fokus på hiv og aids. Vi vet at det er mange fastleger som ikke vet så alt for mye om hiv og aids, og at det fortsatt er mye tabu rundt dette, sier Hauglie til Blikk Nett. Boka er skrevet med bakgrunnen i det hivpositive pasienter selv har fortalt om sine møter med helsevesenet. Historier og erfaringer som har gjort forfatteren sikker på at helsearbeidere har behov for mer informasjon om behandling av denne gruppen pasienter. For å møte behovet presenterer Haugstvedt relevant faktakunnskap om hivinfeksjon og illustrerer faktakunnskapen med fortellinger fra fem hivpositive pasienter. – Jeg tror kunnskapsnivået generelt er alt for lavt blant kommunens leger og helsevesen. Og jeg tror mange fortsatt betrakter hiv som en nisjesykdom, fordi det i dag fortsatt er en relativt smal pasientgruppe. Jeg mener det er viktig å ikke betrakte hiv som en homosykdom. Det er mye bredere enn det, sier Hauglie til Blikk Nett. I påvente av at fastlegene skal lære seg mer om hiv og aids mener helsebyråden at Helseutvalgets Sjekkpunkt er et viktig bidrag i kampen mot hiv.– Dette testtilbudet er kjempeviktig. Dette gjør åpenbart terskelen så lav for å gå å teste seg at man egentlig ikke har noen unnskyldning for ikke å ta testen. Jeg tror også mange vil synes det er lettere å komme hit til Helseutvalget fordi man kan være anonym - samtidig som man vet at man kan bli henvist videre hvis det trengs. Det er ofte dørstokkmila som er den lengste, sier Hauglie til Blikk Nett. Hauglie peker også på at flere som trenger det vil komme i behandling som følge av at flere tester seg.– Vi får se hvordan dette vil fungere på sikt. Men jeg tror at det vil spre seg raskt at dette tilbudet finnes, og jeg håper det blir populært. At det er viktig er hevet over enhver tvil. Sjekkpunkt åpner sine dører for gjester på Verdens aidsdag, 1. desember, deretter hver onsdag mellom kl 17 og 20 i Skippergata 23.

Mer info:

sjekk-punkt.no