Debatt om Skeive dager

Publisert

LLH Oslo og Akershus avviser et forslag om å løsrive Skeive dager fra organisasjonen. I forslaget, som er fremmet av Pål Hauge, Merethe Hellstrøm, Andreas Nilsson og Helle Christin Nyhuus, ytres det et ønske om å synliggjøre Skeive dagers bredde og nasjonale betydning. Forslagsstillerne ber derfor styret i LLH Oslo og Akershus om å invitere LLHs sentrale organisasjon og andre ideelle organisasjoner som arbeider for lhbt-befolkningen inn på eiersiden. Styret i LLH Oslo og Akershus avviser forslaget, og med det ligger det an til debatt på årsmøtet som går av stabelen onsdag 20. februar.– Etter at LLH Oslo og Akershus gikk inn på eiersiden har Skeive dager klart å få en god og stabil festival som ikke går i stort underskudd. Oppskriften til godt og konstruktivt arbeid er åpne dialoger og samarbeid, noe jeg mener vi har med dagens Skeive dager-styre, sier Hans Heen Sikkeland, leder i LLH Oslo og Akershus. – I forhold til videre arbeid med Skeive dager er det absolutt åpent for å utrede videreutvikling og omorganisering av festivalen, men da må vi ha en ordentlig konsekvensutredning, sier Heen Sikkeland til Blikk Nett. Styret i LLH Oslo og Akershus stiller derfor med et nytt forslag til årsmøtet hvor organisasjonen i samarbeid med Oslo Pride AS oppnevner et utvalg med mandat til å utrede. Utvalget skal være bredt sammensatt og representere mangfoldet i Skeive dagers målgrupper og politiske oppfatninger. – Utredningen skal klargjøre alle alternative måter å organisere Oslo Pride AS, foreslå strategier for videreutvikling og ha en konsekvensutredning på alle punkter, sier Heen Sikkeland og legger til at styret synes det er flott at forslagsstillerne, med Nyhuus i spissen, har tenkt kreativt.

Støtte fra Skeive dager

Dagens Oslo Pride-styre gir sin støtte til LLH Oslo og Akershus sitt forslag.– Et stabilt eierskap har bidratt til at festivalen kan inkludere skeive folk fra mange steder og fra ulike miljøer, sier Ole Villund, styreleder i Oslo Pride AS. Oslo Pride AS er kjent med at det har kommet forslag til årsmøtet og ser positivt på engasjementet og konstruktive forslag fra medlemmer i LLH Oslo og Akershus.– Organiseringen av en såpass stor virksomhet som Skeive dager har mange sider. En eventuell omorganisering vil ha mange fordeler og ulemper som ikke står klart for medlemmene, og Oslo Pride AS støtter derfor det alternative forslaget som er innstilt til årsmøtet, som vil gi medlemmene i LLH OA bedre informasjon og bedre tid før de bestemmer skjebnen til sitt eget selskap, sier Villund. Styret i Pride house går heller ikke inn for forslaget om å løsrive Skeive dager fra LLH Oslo og Akershus.– Pride house er kjent med forslaget fra medlemmer i LLH OA om å omorganisere Oslo Pride AS. Et samlet Pride house-styre støtter ikke dette forslaget, fordi vi mener det per i dag ikke står klart for medlemmene hvilke fordeler og ulemper forslaget bringer med seg. Pride house-styret støtter det alternative forslaget som eier, LLH OA, fremmer, sier Ranveig I. Stava, styreleder i Pride house.

Les også:

Vil frigjøre Skeive dager